V důsledku zvyšování tlaku ve vodovodní sítí může docházet k poruchám jako je prokapávání či protékání kohoutků či toaletních nádrží a bojlerů. Poruchy mohou vzniknout i na vodovodní síti, což si může vyžádat i odstávku. Na síť je napojena čtyřicítka domů. (re)