Rekonstruovat se bude potrubí v délce 227 metrů od křižovatky s ulicí Osvoboditelů po západní vlakové nádraží. „V místě se nachází úsek vodovodu z litiny z roku 1955. Je zastaralý a poškozený,“ sdělil mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stavební práce budou probíhat od května do července. „Rekonstrukce proběhne bezvýkopovou technologií, kdy dojde k zatažení nového potrubí do potrubí současného při jeho současném roztlačení,“ dodal mluvčí.

Město pak plánuje rekonstrukci povrchu ulice, v rozpočtu na letošní rok na ni má částku 3,8 milionu korun. Součástí projektu je i vytvoření nových parkovacích míst v ulici.