Podle projektu mají náklady přesáhnout pět milionů korun. Ve Školní ulici je dohromady navrženo 66 kolmých parkovacích stání a ve Vladimirské ulici 26. Tím dojde k navýšení parkovacích stání v těchto lokalitách z dnešního počtu 45 na 92.

„Součástí akce je výměna stávajících stožárů a svítidel včetně kabelového vedení veřejného osvětlení,“ sdělila Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku lounské radnice.