Děti si po zdolání spousty překážek, soutěží a dovedností, které jim přichystaly členky spolku, našly svůj zasloužený poklad ve formě starodávné čínské tradice - Piňatu. Do her a zápolení se s vervou zapojili i dospělí a všichni si to náramně užili.

Nechybělo skákadlo ani sladké odměny pro děti. Všichni přítomní si opekli chutný špekáček a k umocnění dobré a pohodové nálady zahráli a zazpívali harmonikáři Zdeněk a František.

(jm)