V kulturním domě Zastávka v Lounech se konalo tradiční novoroční setkání vedení města s tamními podnikateli a pracovníky veřejných institucí. Na páteční akci dorazilo více než 90 pozvaných hostů. „Akci pořádáme každoročně pro podnikatele, se kterými město spolupracuje. Máme možnost navzájem si sdělit svoje potřeby a diskutovat o možnostech spolupráce,“ uvedl starosta Radovan Šabata.

Vedení města na akci také předalo pamětní listy společnostem, které svými dary podpořily projekt znovuobnovení Masarykovy sochy v Lounech.