Nejbližší spolupracovníci žatecké starostky na radnici, tajemník Petr Vajda a místostarosta Jaroslav Špička, jsou zároveň také jejími asistenty v Senátu. Kritikům se to ale nelíbí, ve vedení města prý bude chybět zdravá opozice, kritické názory, obávají se, že když je Zdeňka Hamousová zaměstnala, že jí budou zavázáni, „půjdou jí na ruku", říkají, že se jedná o určitou formu odměny. Tajemník žatecké radnice, místostarosta ani starostka a zároveň senátorka s nařčením nesouhlasí; oba prý působí spíše jako poradci či konzultanti, nesedí v senátorské kanceláři a pracují po večerech. Klasickou asistentku má Zdeňka Hamousová jinou. Problém v angažmá pro senátorku muži z radnice nevidí.

„Ani jeden z pánů nedělá klasickou asistentskou práci, určitě nesedí někde v Praze v Senátu ani jinde v kanceláři. Fungují spíše jako poradci, konzultanti. Nevidím v jejich angažování žádný problém, jsou to lidé, kterým věřím," vysvětluje svůj postup starostka Žatce (Volba pro město) a senátorka (zvolena za ANO) za okres Louny Zdeňka Hamousová.

Asistentka a konzultanti

„Kristýna Diepoldová je mou jedinou klasickou asistentkou s plnou pracovní dobou. Ona pro mě dělá veškerou asistentskou, administrativní a organizační práci, funguje v senátorské kanceláři, v Senátu. Jaroslav Špička a Petr Vajda pro mě pracují na velmi malý úvazek, na pár hodin," pokračuje senátorka. Podle Hamousové pro ni Petr Vajda jen připomínkuje legislativu, vnáší své poznatky z praxe do návrhů zákonů. Jaroslav Špička (Volba pro město) se pak údajně stará o PR, webové stránky, Facebook nebo monitoring tisku.

Někteří zastupitelé a část veřejnosti ale vidí angažování tajemníka žatecké radnice a tamního místostarosty jako problém. Kritici říkají, že mohou Jaroslav Špička a Petr Vajda ztratit chuť kriticky hledět na návrhy starostky, když jsou u ní zároveň zaměstnáni, mohou být až nezdravě loajální. „Domnívám se, že je dosti nestandardní, aby uvolněný místostarosta byl zároveň asistentem parlamentních činitelů. Vždy považuji kumulaci funkcí za nešťastnou, protože na radnici je mnoho práce. Myslím, že tajemníci úřadu by měli být zcela apolitičtí," říká například Miroslav Šramota (zvolený za ČSSD), nedávno odvolaný místostarosta a po nové politické dohodě, kdy se v Žatci utvořila široká koalice, člen rady města. „Mnoha lidem se po tomto kroku opravdu může zdát, že nyní radnice funguje jako jakási firma, kdy ústřední postavy jsou různě ekonomicky propojeny a pak jejich rozhodování a jednání je do velké míry ovlivněno ekonomickou závislostí na svém chlebodárci," tvrdí M. Šramota.

Stejný tým na radnici pro Senát

Připojují se i další, nesouhlasí také část veřejnosti. „Není zdravé, když jste pořád v okruhu stejných lidí. Není tam potom náhled zvenčí, mohou se pak začít jen plácat po zádech, jak vše dělají dobře. Navíc, pokud vás někdo platí, špatně se vám pak říká, že něco nedělá dobře," naráží Pavel Slavík na skutečnost, že místostarosta i tajemník jsou při práci pro Senát zaměstnanci senátorky.

Oba muži ale jakékoli „šizení" práce pro město důrazně odmítají. Také skutečnost, že pracují se starostkou na městě a měli by být její zdravou opozicí a zároveň pro ni pracují, je údajně nijak nelimituje. „Mám velmi malý úvazek, zhruba 20-30 hodin měsíčně, asi hodinu denně. Pro senátorku dělám po pracovní době, po večerech doma, o sobotách a nedělích. Nikdy to nezasahuje do mé práce a pracovní doby pro město," říká Petr Vajda a připomíná, že každý měsíc má desítky hodin přesčas při práci pro město. Upozorňuje také, že odměny za práci pro senátorku nemají nijak závratné, údajně se pohybují v řádech tisíců korun. „O spolupráci jsem měl hodně velký zájem, přivítal jsem ji z profesního hlediska. Připomínkuji pro paní senátorku zákony tak, aby byly v praxi použitelné. Přenáším poznatky ze své praxe do návrhů zákonů," pokračoval.

Tajemník: pracovní vztah je výhodou

A co říká na kritiku, že by šéf úředníků měl být zcela nezávislý na vedení města, že by neměl tak úzce se starostkou spolupracovat? „Není to překážka. Naopak. Umíme si říci na rovinu všechno. Nevidím v tom střet zájmů. Nemám problém jí cokoli říct. Politicky nezávislý jsem. Já jen připravuji své připomínky k legislativě. V práci tajemníka postupuji striktně podle zákonů," dodal Petr Vajda a přiznává, že práce ho se současnou starostkou hodně sblížila.

Podobně reaguje také Jaroslav Špička, místostarosta Žatce. Kritické názory a výměny názorů prý mezi ním a starostkou normálně fungují. „Fungujeme naprosto zdravě. Ve městě jsme si rozdělili kompetence, umím oponovat starostce, nemám s tím problém. Spolupracujeme takhle už delší dobu. Další opoziční názory bude jistě přinášet i druhý místostarosta a další radní," řekl Deníku.

Vyjádřil se také ke své práci pro senátorku. „Pokud to přeženu, pro senátorku pracuji pět nebo šest hodin týdně. Po večerech. Jsme takoví vedlejší asistenti, klasickou asistentskou práci dělá někdo jiný. Já pracuji s webem, PR a podobně. Pracujeme naplno pro město, na plný plyn. Když skončíme večer, sedneme si občas a děláme po večerech pro Senát," dodává Špička. „Vítám jiné názory, člověka posouvají. Takže mi své názory v pohodě říkají," reaguje na výtky starostka Zdeňka Hamousová. „Pan tajemník má na starosti vedení úřadu, nic nešidí. Ani to nejde, postupuje striktně podle zákonů. Úředníci jsou v jeho kompetenci, nedovolím si mu do toho mluvit," říká.

Aleš Jelínek: pojistkou může být druhý místostarosta

A jak na věc hledí další zastupitelé? Druhý místostarosta města Karel Krčmárik (KSČM) věří, že oba pracovní dobu oddělují. Jak budou fungovat, to ukáže prý čas. Věří, že oba pro Žatec budou pracovat naplno. „Jsem ale přesvědčen, že ani jeden nabídku na místo asistenta přijmout neměl. Z pohledu jejich funkcí na městě mohou být vůči paní starostce nekritičtí a až nezdravě loajální," říká.

Také bývalý starosta Aleš Jelínek, který byl ve funkci od listopadu do ledna, je smířlivější. Chápe, že si senátorka vybírá lidi, kterým věří a které zná. Ani on ale spojení nepovažuje za zdravé. „Rozhodně to nepovažuji za ideální řešení a jen čas ukáže, zda tato varianta neomezuje chod úřadu. Jistou pojistkou může být druhý místostarosta. Domnívám se, že vzhledem k dvojímu zaměstnání starostky a jejích asistentů je druhý místostarosta nutností. Jestliže budou oba asistenti svou práci perfektně zvládat, potom je vše v pořádku. Věřme, že první místostarosta nebude jen pouhým kývačem a zvedačem ruky, ale že si také někdy prosadí svůj vlastní názor. V některých akutních případech v případě práce pro Senát může podle mého dojít k omezení pracovního nasazení obou pánů pro město. Potom nelze než spoléhat na druhého místostarostu," dodal Jelínek.

Vajda a Špička nejsou asistenti, ale spíše konzultanti, říká Hamousová

Senátorka a starostka Žatce nevidí v angažování nejbližších spolupracovníků z radnice žádný problém

Zdeňka HamousováŽatec - Na internetových stránkách Senátu jsou v kolonce asistenti u Zdeňky Hamousové (na snímku) zapsáni také její nejbližší spolupracovníci ve městě žatecký místostarosta Jaroslav Špička a tajemník Městského úřadu v Žatci Petr Vajda. Kritici vedení radnice tvrdí, že trpět bude u obou práce pro město, že jde o přihrávání peněz, že oba přestanou kontrolovat starostku. Senátorka a zároveň starostka Žatce nařčení důrazně odmítá, v rozhovoru pro Deník říká: „Nevidím v tom žádný problém. Ani jeden z pánů nepracuje jako klasický asistent, jsou spíše mými poradci nebo konzultanty, mají jen malý úvazek a pracují po večerech."

Považujete situaci, kdy vaši dva nejbližší spolupracovníci z radnice jsou zároveň i vašimi asistenty v Senátu, za standardní?
Důležité je říci, že tuto spolupráci jsme domlouvali už v době, kdy toto pracovní propojení nebylo. Nebyla jsem starostkou, to přišlo až později. Kdo mě zná, tak ví, že nerada měním názory a s tímto týmem jsem se domluvila. Pan Špička v té době nebyl místostarostou, pan Vajda se stal asistentem až v lednu, když spolupráci na velmi malý úvazek ukončila asistentka z Loun. Přebral její pozici. Petr Vajda je mým legislativním konzultantem v oblastech samosprávy nebo veřejné správy. Pomáhá mi utvořit si názory na zákony a předpisy, jak budou fungovat v praktickém životě, spolupracuje se mnou v legislativní a procesní oblasti. Jaroslav Špička dělá PR, internet, monitoring tisku, občas některé provozní věci. Ani jeden nedělá klasickou asistentskou práci, určitě nesedí někde v Praze v Senátu ani jinde v kanceláři. Já sama mám provozní hodiny kanceláře odpoledne po pracovní době, musím teď dlouhodoběji a pečlivě plánovat termíny.

Zkuste mi tedy vysvětlit, jak vaši asistenti fungují.
Aktuálně mám tři. Kristýna Diepoldová je jedinou klasickou asistentkou s plnou pracovní dobou. Ona pro mě dělá veškerou asistentskou, administrativní a organizační práci, funguje v senátorské kanceláři, v Senátu. Jaroslav Špička a Petr Vajda pro mě pracují na velmi malý úvazek, na pár hodin. Brzy budu mít ještě čtvrtého asistenta, je to student vysoké školy z Rakovníka, bude pracovat bez nároku na honorář, praxe načerpaná v senátorské kanceláři ho láká, bude dobrá pro jeho příští profesní růst.

Takže podle vás nejde v případech místostarosty a tajemníka o klasické asistenty, ale spíše poradce?
Ano. Fungují jako poradci, konzultanti. Nevidím v jejich angažování žádný problém, jsou to lidé, kterým věřím. A vzájemnou spolupráci už jsme měli v průběhu kandidatury do Senátu. Troufám si tvrdit, že nenastane situace, kdy by nějaká pracovní záležitost pro město byla zpožděna nebo odsunuta kvůli senátní práci. Na to nikdo z nás nemá povahu, snadno se to dá ověřit. I v elektronické poště jsou to dohledatelné věci, nenajdete mezi námi emaily se senátní tématikou dříve než v podvečerních hodinách, v průběhu dne na to prostě není čas.

Nestává se tedy, že musí například omezit práci pro město a jet s vámi do Prahy? Když je akutně potřebujete pro práci v Senátu?
To určitě ne. Asistentskou práci v Praze v Senátu pro mě dělá Kristýna Diepoldová, pánů se to netýká.

Jak si rozdělujete pracovní čas? Jak organizujete práci pro město a pro Senát, nemůže se stát, že bude město trpět?
Vůbec ne. Kvůli Senátu se s místostarostou a tajemníkem setkáváme například po večerech. Oba pracují řádně na plný úvazek pro město, pro mě až ve volném čase nebo večer. Většinou v pátek v podvečer. Oba pánové i já pracujeme pro Žatec naplno, často do pozdních hodin, kvůli Senátu se setkáváme až poté. Oba mají navíc pro Senát opravdu velmi malé úvazky, u pana tajemníka je to velmi maličký, spíše symbolický úvazek.

Funguje mezi vámi zdravá opozice? Mohou vám oba pánové říct kritiku? Například Jaroslav Špička je zároveň asistent, či poradce, tedy v podstatě váš zaměstnanec, ale zároveň je místostarostou. Nemůže ho to limitovat v tom, aby zdravě oponoval některým vašim nápadům ve městě? Bude zdravě kritický?
Určitě by ho to nemělo limitovat. Když jsme začínali, řekla jsem mu a slíbili jsme si, že k sobě budeme maximálně upřímní. Vítám jiné názory, člověka posouvají. Takže mi své názory v pohodě říká. Mimo jiné jsme byli v komunálních volbách na společné kandidátce, takže vzájemné debaty nebo kritika, jiný pohled na věc jsou i v našem zájmu.

Podobná situace je u tajemníka Petra Vajdy. Měl by být apolitický, je šéfem úředníků a zároveň vaším poradcem. Nemůže ho tato pozice svádět k ochotnějšímu plnění vašich přání na radnici?
To rozhodně ne. A kdo zná pana tajemníka, neumí si takovou situaci ani představit, je profesionál. Dbáme, aby všechny procesy na radnici byly procedurálně správně. Má na starosti vedení úřadu, nic nešidí. Ani to nejde, postupuje striktně podle zákonů. Úředníci jsou v jeho kompetenci, nedovolím si mu do toho mluvit. Se Senátem to nemá nic společného, pro mě jen připomínkuje zákony.

Děkuji za rozhovor.