Ve Velemyšlevsi na Žatecku byla ve středu 21. května vypuštěním ryb slavnostně zakončena rekonstrukce retenční nádrže.

Místní lidé ji využívají ke koupání a rybaření, v zimě k bruslení. Rekonstrukce začala v polovině roku 2006. „Příprava na ni ale začala daleko dřív, skoro před deseti lety. Museli jsme například získat povolení řady orgánů ochrany přírody,“ sdělil Miloslav Štípek, starosta Velemyšlevsi.

V roce 2001 byla hotová studie, za dva roky projekt. Ten byl ale přepracován, neboť z původně zamýšlených úprav břehů a dna včetně odbahnění bylo kvůli finanční náročnosti upuštěno. Nakonec došlo v letech 2006 a 2007 k rekonstrukci hráze a vybudování vypouštěcího zařízení včetně bezpečnostního přelivu.

Kvůli nestabilnímu podloží musela být hráz posunuta o 11 metrů. „Celkové náklady se vyšplhaly na téměř sedm milionů korun. Ministerstvo životního prostředí nám poskytlo dotaci pět milionů,“ uvedl starosta.

První nádrž na Velemyšlevském potoce vznikla po vytvoření hráze z dřevěných napíchnutých kůlů, mezi které byly propleteny vrbové větve a naplácán jíl. V padesátých letech minulého století byla hráz zvětšena, k dalším úpravám došlo v sedmdesátých letech. Přívalové deště z povodí potoka, který odvádí vodu z poměrně rozsáhlého území při hranicích okresů Louny, Most a Chomutov, hráze ale často ničily.

Tomu má nyní zabránit nový betonový bezpečnostní přeliv, který je součástí hráze. Před zahájením rekonstrukce byla nádrž, která byla sportovním revírem Českého rybářského svazu, vypuštěna a ryby odvezeny. Včera tam byla vypuštěna nová rybí osádka, kapr. Rybník je v majetku obce, povolenku k lovu je možné zakoupit na tamním obecním úřadě.