V kostele Sv. Václava ve Velké Černoci na Žatecku skončila rozsáhlá, přes rok trvající oprava barokních varhan. Začala loni a dokončena byla v minulých dnech. Nástroj je opět funkční po mnoha desítkách let.

Dřevěná dvouvěžová skříň varhan s řezbářskými ornamenty je dominantou kůru a celé zadní lodi kostela. V roce 1802 je postavil varhanář Ferdinand Müller z Nepomyšle. Restaurátorské práce spočívaly mimo jiné v opravách a konzervaci původních 348 kovových a 180 dřevěných píšťal ve velikosti od 10 milimetrů do 2,5 metru.

V sobotu proběhne koncert

Vyšly na 430 tisíc korun a už o víkendu, v sobotu 3. listopadu, budou moci zájemci posoudit, jak nově opravený vzácný hudební nástroj zní v kostele se totiž chystá první varhanní koncert. Začátek je ve 14 hodin a v podání varhaníků Jiřího Knotte z teplické filharmonie, Františka Baráka staršího z Podbořan a Anatola Čajky, působícího ve Velké Černoci zazní skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, M. A. Charpentiera a dalších světových skladatelů. Pro obohacení slavnostní atmosféry dále zazpívají sopranistka Eva Boháčková a tenor Pavel Machát.

V kostele ve Velké Černoci, který prochází v posledních letech postupnými opravami, se koncerty konají dvakrát, třikrát do roka. Dosud se při nich hrálo hlavně na klavír. „Obliba koncertů s vysokou uměleckou úrovní a také díky velmi dobré akustice velkočernockého kostela roste, stejně tak počet návštěvníků. Ti přijíždějí také ze Žatce, Podbořan, Loun či Rakovníka, ale tradičně i z Mostu, Chomutovska, Teplic a Prahy. Při některých akcích dokonce zajišťujeme mikrobusovou dopravu," sdělila za pořadatele Jiřina Čajková z Velké Černoce.

Součástí listopadového koncertu bude i vernisáž stálé expozice o opravě a historii varhan. Vstupné na koncerty je dobrovolné, výtěžek směřuje na údržbu a opravy kostela.

Na kostele odbíjejí hodiny

Na opravu památek a pořádání koncertů je zaměřeno jedno ze dvou občanských sdružení, které v minulých letech v obci vzniklo Sdružení HISTORIC Velká Černoc, o.s. „Na černockém kostele je nová střešní krytina, zrestaurované věžní hodiny včetně hodinového stroje odbíjejícího každou celou a je zajištěno alespoň provizorní zasklení vitrážových oken. Čerstvě dokončené je též venkovní osvětlení kostela a nyní došlo na zrestaurování varhan. Do budoucna je záměrem zrestaurování hodnotného dřevěného hlavního oltáře poškozeného dřevokazným hmyzem a samozřejmě fasáda kostela," sdělila J. Čajková.

Rekonstrukce kostela je závislá na penězích, finančně se kromě sdružení na ní podílely například Ministerstvo kultury ČR či Ústecký kraj. Přispěly také obec Měcholupy, pod kterou Velká Černoc spadá, či majitel kostela římskokatolická církev.

V kostele se kromě koncertů a dalších církevních a kulturních akcí konají vždy první neděli v měsíci ve 14 hod pravidelné mše svaté.