Sbor dobrovolných hasičů ve Veltěžích na Lounsku oslavoval v sobotu 1. září 110. výročí od svého založení, které spojil s druhým ročníkem Memoriálu J. Kačírka.

Oslavy začaly v ranních hodinách, kdy se na pochod obcí vydal průvod v čele s historickou stříkačkou taženou koňmi a za ním pochodovala dětská a mládežnická družstva, která se účastnila závodů, současní, ale i bývalí členové hasičského sboru, kteří byli před průvodem oceněni diplomy a čestnými uznáními Okresního sdružení hasičů Louny.