Nejprve navštívil obchodní akademii, následně se s doprovodem přesunul do městského divadla. Tam besedoval se studenty obchodní akademie a gymnázia o vzdělání. Ve svém úvodním projevu připomněl dlouhodobé partnerství obou zemí a přítomným studentům nastínil možnosti studia ve Spojených státech amerických.