Starosta Žatce Erich Knoblauch a velvyslanec Izraele J. E. Yaakov Levy zahájili v pondělí 26. října v Žatci v Křížově vile prestižní vědeckou konferenci Fergunna II., jež se zabývala životem Židů v severozápadních Čechách.

Velká část odborné debaty byla věnována také přímo Žatci a Lounům.

Izraelský velvyslanec si za doprovodu představitelů města prohlédl také Chrám chmele a piva, kde vystoupal až na vrchol nové vyhlídkové věže a prohlédl si unikátní chmelařské stavby, prošel si židovský hřibitov a další památky. Podíval se i na tamní radnici.

J.E. Yaakov Levy během své návštěvy často připomínal historickou roli Žatce při poválečných bojích o samostatnost Izraele. Z žateckého letiště totiž od května do srpna roku 1948 fungoval letecký most do izraelského Ekronu, který bojovníky v mladé zemi zásoboval zbraněmi a potřebným materiálem. „Vzpomínám si, že Žatec měl tehdy kódové označení Zebra,“ připomněl Levy.