Na majitele psů v Žatci čekají podstatné změny. Pokud venčí psa bez vodítka, tzv. „na volno", nově to budou muset dělat na jiných místech, než kde jsou zvyklí.

Vyplývá to z nové městské vyhlášky o pohybů psů na veřejných prostranstvích, kterou ve čtvrtek schválili zastupitelé města. Ta vymezuje nová místa, kde se psi mohou pohybovat bez vodítka. Pokud ho majitel pustí jinde, než je ve vyhlášce stanoveno, může za to dostat pokutu.

Dvě místa se změnila na tři

V Žatci byla dosud dvě místa, kde byl volný pohyb psů povolen. Jedno se nachází na levém břehu řeky Ohře u žateckého jezu a druhé v lokalitě Bufo za nemocnicí. U jezu vyrostla loni cyklostezka, v Bufu zážitkový bike park. Aby mezi cyklisty na těchto místech nepobíhali psi, přistoupilo město ke změnám.

InfoblokNově jsou v Žatci tři místa, kde je volný pohyb psů povolen. Lokalita Bufo zůstává, je z ní ale vymezen prostor zmíněného parku pro adrenalinovou cyklistiku. Na levém břehu Ohře je místo pro volné pobíhání psů posunuto proti proudu řeky do prostoru mezi lávkou pro pěší a horním, libočanským jezem. Kolem cyklostezky a spodního jezu tak už psi na volno být nemohou.

Třetím, úplně novým místem, kde se mohou psi pohybovat bez vodítka, je pravý břeh Ohře. Oproti původnímu návrhu byl ale tento úsek zkrácen. Vyjmut je z něj prostor od dopravního hřiště k železnému mostu. „Je tam veřejné ohniště, nebylo by vhodné, aby tam psi volně pobíhali. Blízko je dopravní hřiště, kam chodí hodně dětí, takže i z tohoto důvodu by v této lokalitě nebyl volný pohyb psů vhodný," vysvětlila starostka Zdeňka Hamousová.

Psi „na volno" se tak na pravém břehu řeky mohou proběhnout od objektu Povodí Ohře u jatek k silničnímu mostu nedaleko hlavního vlakového nádraží.

Městská vyhláška o volném pohybu psů se ale dlouhodobě v Žatci ze strany jejich majitelů ve velkém porušuje. Například na sídlištích, kde to povoleno není, je venčení bez vodítka zcela běžné.