Významný představitel českého chmelařství, Doc. Ing. Lubomír Vent, CSc., oslavil v minulých dnech osmdesáté narozeniny.

Při příležitosti životního jubilea mu udělil Svaz pěstitelů chmele čestné uznání. Lubomír Vent se narodil v Řevničově, po absolvování Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství v Praze se stal jeho pracovištěm Výzkumný ústav chmelařský v Žatci.

Od roku 1956 byl jeho ředitelem. V roce 1970 musel z funkce odejít, pracoval pak v největším chmelařském podniku v Blšanech. „Odkaz jeho celoživotní činnosti spočívá v návaznosti šlechtitelské práce na zakladatele chmelařského výzkumu Karla Osvalda. Položil základ generativnímu šlechtění chmele a prosadil prioritní postavení chmelařského výzkumu ve všech základních otázkách,“ řekl Zdeněk Rosa, tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR.