První lidé v hmotné nouzi v Lounech začali pracovat pro město. Začíná se tak realizovat novinka v systému vyplácení dávek hmotné nouze. Kdo je chce dostat v plné výši, musí odpracovat určitý počet hodin pro město.

„Celkem se do projektu zapojili již čtyři žadatelé. Dvě ženy pracují v Domově pro seniory, další dva vypomáhají v pečovatelské službě. Dalších deset lidí bude vykonávat práce v Technické správě města Louny,“ uvedl Milan Fürstl z odboru sociálních věcí Městského úřadu v Lounech s tím, že lidé mají o práci zájem a další jsou v pořádníku. Radnice počítá s tím, že většina lidí bude pracovat pro technickou správu.

Celý systém veřejné služby je rozdělen na dvě fáze. První potrvá do 30. června. Lidé, kteří odpracují pro město 30 hodin v kalendářním měsíci, si mohou přivydělat zhruba 500 korun, které jim budou připočítány k dávce. Ti, kteří odpracují 20 hodin, budou mít výši dávky stejnou.

Od 1. července lidem, kteří odmítnou veřejně prospěšné práce vykonávat, spadnou dávky na existenční minimum 2020 korun.

Lidé pobírající dávku v hmotné nouzi získají potřebné informace na odboru sociální péče na radnici. Náplní veřejné služby bude především úklid města a veřejných prostranství nebo péče o zeleň.