Radnice v Lounech se rozhodla změnit pravidla o zadávání veřejných zakázek. Od srpna, kdy nová pravidla začnou platit, bude upřednostňovaná společnost Technická správa města Louny (TS), v níž má město 100 procentní podíl.

Firmu vede od května Jaroslav Opat, radnice si od něho slibuje lepší plnění zadaných úkolů.

„V souladu se zákonem o veřejných zakázkách jsme z pravidel vyjmuli firmu Technická správa města Loun s. r. o. Město bude této společnosti zadávat zakázky bez výběrového řízení,“ uvedla tajemnice městského úřadu Renáta Čapková.

Před několika týdny město zrušilo dvě výběrová řízení, a to na úklid psích výkalů z ploch veřejné zeleně a na pravidelný odvoz odpadu z odpadkových košů a jejich okolí. Práce bude vykonávat Technická správa. Pracovníci TS doposud uklízeli exkrementy z chodníků, výkaly ze zeleně se budou uklízet v době od listopadu do konce března.

Rozhodovat budou radní

Při překročení ceny výzvy bude o přidělení zakázky rozhodovat nově rada města. „Všechna výběrová řízení, jež překročí náklady o deset procent nebo 100 tisíc korun, budou schvalovat radní. Poslední slovo měla doposud výběrová komise,“ vysvětlila R. Čapková.

Radnice tak zareagovala na negativní hlasy některých zastupitelů a kontrolní komise na přidělení zakázky na nákup hlasovacího zařízení v zasedacím sále. Zastupitelům se nelíbil průběh výběrového řízení, do kterého se přihlásila pouze jediná firma, která vyhrála i přesto, že nabídka přesáhla plánovaný rozpočet o více než dvě stě tisíc korun.

Radnice se snaží mimo změny pravidel zadávání veřejných zakázek více zprůhlednit široké veřejnosti. Každý občan si může nově na webových stránkách města najít aktuální výzvy, průběh výběrových řízení, vítěze a konečnou výši zakázky. Modul Vismo umožňuje také archivaci.