Na Lounsku, Žatecku a Podbořansku je 188 měst a vesnic. První písemné zmínky o nich pocházejí z velmi širokého období od počátku 11. do konce 18. století. Například kulatých 700 let od první písemné zmínky nedávno oslavila vesnice Vlčí u Chlumčan na Lounsku. Ta je z roku 1318 a je trochu kuriozní. Tehdejší majitel vesnice Bohuslav byl dohnán před zemský soud kvůli přepadení a loupeži koní, dobytka a dalších věcí v celkové škodě 100 hřiven stříbra.

Stejné výročí od první písemné zmínky si za pár dní připomenou v Holedeči na Lounsku, kde chystají velké oslavy na pátek 6. července. Vystoupí například Maxim Turbulenc, česká folková skupina Neřež a zpěvačka Olga Lounová, v kulturním domě proběhne výstava o historii obce.

Rok 1318 je v tomto ohledu zcela výjimečný. Podle dat Českého statistického úřadu pochází první písemná zmínka z tohoto roku také o Chrášťanech u Krásného Dvora, Jablonci u Libčevsi, Žaboklikách u Nového Sedla, Divicích u Vinařic, Milčevsi nebo Žiželicích u Žatce.

750 let Vršovic

Ve Vršovicích na Lounsku si zase tento víkend připomenou 750 let od prvního záznamu v písemných pramenech. Hlavní část oslav proběhne v sobotu 30. června. „Chystáme celodenní program. Chybět nebude slavnostní průvod obcí, zasazení památného stromu u starého hřbitova a odpolední kulturní program,“ sdělila starostka obce Pavlína Adamová. Na páteční podvečer se chystá přednáška o historii obce v sále místního pohostinství.

Přednáškou si tuto sobotu připomněli historii vesnice ve Skupicích u Postoloprt. Šlo o součást akcí ke 100. výročí od založení Československa.

Jan Mareš z lounského archivu přivezl do Skupic ukázat nejstarší dochované mapy obce. „Nejstarší byla Müllerova mapa z roku 1720. Posluchači se dozvěděli celou řadu zajímavostí o obci,“ sdělila Jindřiška Riedlová ze spolku Stopy, který akci pořádal. První písemná zmínka o Skupicích pochází z roku 1369.

Vůbec nejstarší zmínka se v okrese týká Žatce (rok 1004). Podle Českého statistického úřadu následují Lahovice u Libčevsi (1053) a pak Chožov a Ležky u Lubence s prvními písemnými zmínkami z roku 1057. První písemnou zmínku z 11. století mají také Úherce.

U většiny vesnic v okrese Louny pocházejí první písemné zmínky z doby od 12. do 16. století. Mezi nejmladší naopak patří záznamy o vesnicích Sulec a Hvížďalka na Lounsku. Jsou z roku 1797, respektive 1787.

Zmínka může být staletí vzdálená

Statistici ale přiznávají, že data nemusejí být úplně přesná. „Lze předpokládat, že údaj o první zmínce bude v závislosti na dalších bádáních a objevováních dosud neznámých pramenů dále upřesňován,“ uvádějí.

Velmi často je vznik obcí mnohem staršího data. „První písemná zmínka není ve většině případů totožná se skutečným vznikem sídla, od kterého může být vzdálena až celá staletí. Rok založení obce známe bezpečně přibližně jen u 200 až 300 obcí v ČR,“ zmiňují statistici.

Oslavy 900 let Panenského Týnce v roce 2015:

Oslavy 700 let Chlumčan v roce 2016:

Oslavy 670 let obce Líšťany v roce 2016:

To je i příklad města Žatce, sídla s nejstarší písemnou zmínkou v okrese Louny. Ta je z roku 1004, kdy kronikář Dětmar Merseburský zmiňuje hrad Satzi. Osada v místě dnešního Žatce byla ale založena mnohem dříve. V 8. století zde stálo slovanské hradiště, oblast však byla osidlována už v době kamenné.

V Žatci si 1000 let od první zmínky připomínali v roce 2004. Dokonce tam podle výročí pojmenovali ulici - jmenuje se Miléniová.