Pod drobnohledem jedenácti komisařů z několika ministerstev, Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a dalších institucí se ocitla již většina vesnic okresu Louny, které se letos přihlásily do soutěže o Vesnici roku 2014. Tři z nich Nové Sedlo, Holedeč a Líšťany navštívili komisaři v pondělí 9. června. Pětici letošních účastníků z našeho okresu doplňují ještě Čeradice, kde již komisaři byli minulý týden, a Slavětín, kam zavítají nyní ve čtvrtek.

„Nejde jen o to předvést se, ale vzbudit i celkový zájem lidí o dění v obci," vysvětlil na uvítanou komisařům a přítomným občanům starosta Holedeče Pavel Adamec, který za pomoci místních lidí připravil program v kulturním domě. Vystoupení tamní mateřské školy a účastníků nedávných staročeských májů s tancem Staročeská beseda pak vystřídalo posezení v kanceláři a na závěr to nejdůležitější prohlídka obce.

V komisi jsou i úspěšní starostové

Komisaři přijeli do Holedeče z předchozí návštěvy Nového Sedla. „Tato obec se mi moc líbila, ale všude se dá najít něco hezkého, každý se zaměřuje na něco jiného, ale všude je vidět, že se snaží něco dělat. Důležitá je podpora místních lidí," uvedla tajemnice komise Milena Brožová z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Mezi hodnotiteli jsou i starostové vítězných vesnic ze dvou posledních soutěží. „Prohlédnout si přihlášené vesnice, to je i motivace pro nás starosty, v čem se zlepšit v našich obcích," doplnil Jaroslav Vlasák, starosta Koštic, vítězné vesnice z předloňského ročníku. Někteří komisaři jsou v porotě již deset let a je prý znát pokrok v péči o ně.

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Letošního dvacátého ročníku se účastní 306 obcí z celé České republiky. Na vyhlášení vítěze krajského kola si musí starostové počkat do konce prázdnin. Pak bude následovat ještě kolo celostátní.

Lada Kvapilová