I přes velké sucho panující v okrese Louny není zatím žádná z vesnic bez kvalitní pitné vody. V minulých letech se to stávalo a do některých obcí musela být dovážena cisternami. Pomohla tomu výstavba vodovodní sítě v posledních letech.

„Všechny obce v lounském okrese mají dostatek kvalitní pitné vody,“ potvrdila Iveta Kardianová, mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací. Voda již nechybí například ani v centrální části Středohoří, kde jí byl nedostatek celá desetiletí. „Poslední fáze výstavby vodovodu, která napojila Chožov na vodovodní přivaděč ze sousedních Charvátců, odstranila i poslední problémy, které dříve v létě vznikaly při čerpání vody z Vršovic,“ uvedl starosta Chožova Jan Trefný.

Obec a její připojené osady Třtěno a Mnichovský Týnec získaly dostatek kvalitní pitné vody teprve v posledních dvou volebních obdobích. Podobná je i situace v Domoušicích. „Dokončením vodovodu odpadly dřívější potíže, kdy jsme museli v létě dovážet cisternou vodu do vodojemu v obci, což je naštěstí už minulostí,“ potvrdil starosta obce Zdeněk Kutner. Velké sucho ale působí problémy zemědělcům a i některým zahrádkářům.