Městské a obecní úřady v okrese Louny v poslední době zvýšily úsilí, aby o nové povinnosti vyplývající z novely veterinárního zákona své občany informovaly. Hlavně v menších sídlech organizují hromadná čipování psů. Veterináři objíždějí vesnice, aby lidé za nimi nemuseli jezdit.

Někde už hromadné čipování psů proběhlo, jinde se ještě chystá. Například v Liběšicích u Žatce. Veterinář v sobotu 16. listopadu během rána a dopoledne postupně objede obec a všech pět místních částí. Sraz zájemců je na návsi, u obchodu nebo autobusové zastávky. „Oslovilo mě pár lidí, zda obec bude podobnou akci organizovat, takže jsme se domluvili s veterinářem Milanem Klečkou. Pro lidi bude pohodlnější, když přijede veterinář za nimi, nemusí nikam jezdit. To ocení hlavně starší,“ sdělil starosta Petr Valenta. Kolik mají v obci psů, žádná evidence neříká. „Poplatek za psy jsme před lety zrušili. Lidé je mají u domů, nevím, za co by měli platit. Navíc poplatek byl nízký, neměl žádný vliv na rozpočet obce,“ vysvětlil starosta.

Milan Klečka z Postoloprt je jedním z veterinářů, který tuto službu nabízí. „Zájem o čipování ze strany majitelů psů je v poslední době velký,“ poznamenala sestra v jeho ordinaci Šárka Pálková.

V sobotu 23. listopadu bude čipování psů probíhat v Čeradicích. „Napadlo nás to zorganizovat, lidé se na to i sami ptali,“ uvedla starostka Vladimíra Chybová.

V Kryrech na Podbořansku mají hromadné čipování psů za sebou. „V evidenci máme tři sta psů, očipovali jich šedesát. Někteří psi měli čipy už před tím. Avšak některá zvířata čipy mít nebudou, hlavně starší lidé své starší psy čipovat nenechají,“ připustil kryrský starosta Miroslav Brda.

Povinné čipování psů má také usnadnit zjišťování identity psa v případě zatoulání. K tomu je nutná, i když nepovinná, registrace. Bez ní nelze majitele zvířete dohledat. Rozhodne-li se majitel psa, že ho zaregistruje, musí udělat tento úkon sám, případně požádat o registraci veterináře, který čip aplikoval. „Aplikaci mikročipu provede veterinář. Není ale jeho povinností dělat registraci,“ upozornila starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Tamní městský úřad k 30. září 2019 evidoval 1446 majitelů s 1530 přihlášenými psy, z nichž čipována byla přibližně jedna třetina. Žatecká radnice občany vyzývá, aby využili minimálně městskou evidenci psů. Čtečku čipů, která umožní identifikaci psa, má městská policie delší dobu. Registrů psů ale existuje několik.

Město Žatec dosud podporovalo nepovinné čipování psů tím, že majitelé, kteří dobrovolně označili své zvíře mikročipem a oznámili to, měli slevu z poplatku za přihlášeného psa. Sleva pro ně bude platit i dál.