Problémy s pozemky, kvůli kterým hrozí, že věznice v Drahonicích na Podbořansku přijde o vysokou dotaci, řeší Vězeňská služba ČR už čtyři roky.

Z evropských dotací má jít do Drahonic na snížení energetické náročnosti věznice 30 milionů korun. Projekt za celkem 39 milionů počítá se zateplením několika budov věznice a s přechodem vytápění z uhlí na lehké topné oleje a instalaci tepelných čerpadel. Hrozí ale, že se projekt nebude realizovat.

Problémem, který by mohl celý projekt zhatit, jsou pozemky, na kterých by měl být v areálu věznice projekt realizován. Některé nejsou ve vlastnictví Vězeňské služby ČR, ale Státního statku Jeneč v likvidaci. A to je problém, kvůli kterému by věznice mohla o už schválenou dotaci z operačního programu životní prostředí nakonec přijít.

Na potíž se přišlo roku 2007

„Majetkoprávní problém se řeší již od roku 2007. Jedná se napravení stavu z roku 1990, kdy tehdejší Sbor nápravné výchovy ČSR odkoupil od tehdejšího Státního statku Lubenec objekt v Drahonicích, a to stavby a pozemky. Bohužel v kupní smlouvě byly uvedeny stavby na pozemcích, ale tyto pozemky nebyly uvedeny samostatně. V té tobě se jednalo o běžný text kupní smlouvy. Následně do katastrální evidence byl tento majetek zapsán, ale už bez pozemků, na kterých jsou stavby umístěny,” popsala počátek problému Markéta Prunerová, mluvčí Vězeňské služby ČR.

„V roce 2007, kdy tyto pozemky byly v příslušnosti hospodaření Pozemkového fondu ČR, bylo jeho územní pracoviště Louny požádáno o převod těchto pozemků na Vězeňskou službu. Byl připraven zápis o změně příslušnosti hospodaření, ale těsně před jeho uzavřením byly pozemky převedeny z Pozemkového fondu na Státní statek Jeneč v likvidaci, který je právním nástupcem Státního statku Lubenec,” dodala mluvčí. Vězeňská služba pak zahájila jednání s likvidátorem.

„V průběhu doby došlo ke změně likvidátorů. Poslední jednání bylo zahájeno letos v létě, kdy byl na základě předchozích jednání osloven likvidátor. Dodnes nebyla naše žádost ze strany Státního statku Jeneč vyřízena,” dodala mluvčí.

Čtěte také: Věznici hrozí, že kvůli pozemkům přijde o 30 milionů