„Nástupní oddíl je část věznice, kde jsou umístěné odsouzené do doby zpracování komplexní zprávy o odsouzené a stanovení programu zacházení. Do Drahonic jsou odsouzené přemisťovány z jiných věznic k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody. Na nástupním oddíle jsou odsouzené několik dní a pak jsou přemístěny do standardních oddílů,“ vysvětlila Eva Koreneková, mluvčí věznice Nové Sedlo, pod kterou Drahonice spadají. V nástupním oddíle odborní zaměstnanci, psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnici zpracují komplexní zprávu o odsouzeném a stanoví program zacházení.

Drahonice jsou profilovány jako věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Z aktuálního počtu 86 odsouzených žen v Drahonicích je 34 z nich v části se středním stupněm zabezpečení a 52 v oddíle s vysokým stupněm zabezpečení. Druhou kategorií věznic jsou zařízení se zvýšenou ostrahou, které jsou určeny pro závažné trestné činy.

Na zmíněné novém nástupním oddíle v Drahonicích před otevřením probíhal čilý pracovní ruch. Jeho rekonstrukci z velké části zajistili odsouzení muži z věznice Nové Sedlo. „Na rekonstrukci se podílelo několik odsouzených, kteří pod odborným vedením přebudovali sprchový kout, WC, instalovali nové topení, zabezpečili odvětrání kuřárny. V nástupním oddělení jsou nové podhledy a všechny prostory jsou vymalovány a natřeny,“ sdělila Eva Koreneková s tím, že odsouzení na celkové rekonstrukci pracovali necelé tři měsíce.

Celkové náklady na rekonstrukci se pohybovaly okolo 100 tisíc korun, externí firmy zajistily opravy podlah a pokládku lina. „Tato akce, ač se zdá malá, svým významem přispěje k postupnému naplňování kapacity objektu v Drahonicích,“ dodala mluvčí.

Vyššímu obsazení brání kuchyně

Celková kapacita věznice v Drahonicích je plánována na 210 odsouzených. Důvodem pro nižší vytíženost je hlavně absence kuchyně. Ta je v takovém stavu, že neumožňuje její využívání. Jídlo se do Drahonic vozí dvakrát denně z 33 kilometrů vzdálené věznice v Novém Sedle na Žatecku.  Problém vyřeší plánovaná rekonstrukce budovy, kde se v dobách mužské věznice v Drahonicích jídelna a kuchyně nacházely. Práce mají začít příští rok.

„Rekonstrukce stravovacího zařízení v Drahonicích bude pravděpodobně zahájena na jaře 2019, ukončení rekonstrukce předpokládáme závěrem roku 2020,“ sdělila mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.