S počátkem školního roku usedli do lavic také odsouzení ve věznici v Novém Sedle na Žatecku. Ta počátkem září zahájila výuku ve středním odborném učilišti. Pro věznici v Novém Sedle je to první školní rok v několik desítek let dlouhé historii zařízení.

„Do prvního ročníku oboru zahradník se přihlásilo 32 odsouzených, kteří po dobu tří let budou tento obor studovat nejen teoreticky, ale i prakticky. K praktické výuce poslouží velká zahrada, která je přímo v objektu a kterou se může pyšnit málokterá věznice,“ sdělil František Houdek, mluvčí věznice v Novém Sedle s tím, že doposud na zahradě odsouzení pěstovali různé druhy zeleniny a plodin v rámci pracovní terapie.

Po úspěšném složení závěrečných zkoušek obdrží studenti výuční list. „Kromě odborné přípravy je posláním učiliště i výchova odsouzených tak, aby se po skončení výkonu trestu řádně zapojili do společenského života a do pracovního procesu, bez dalšího páchání trestné činnosti,“ připomněl František Houdek.

Výuka v rámci učiliště probíhá v dosud nevyužitých prostorách ve staré zástavbě v areálu věznice, do jejich oprav se rovněž zapojili samotní odsouzení. Kapacita zatím jediné učebny je 32 přihlášenými učni zaplněna. „V případě rostoucího zájmu o studium z řad vězňů, bude kapacita učiliště v budoucnu navýšena,“ sdělil mluvčí věznice.

Věznice v Novém Sedle má kapacitu 430 míst, profilována je jako věznice s dozorem pro odsouzené muže.