Skanzen vznikl na místech dlouhodobého výzkumu prováděného PhDr. Ivanou Pleinerovou z Archeologického ústavu ČSAV v Praze a jeho výjimečnost je právě v tom, že byl vybudován na původních půdorysech příbytků. Návštěvníci tam například najdou rekonstruované objekty, germánské, slovanské (6. až 9. století), ale i dům z mladší doby kamenné (kolem roku 4200 před Kristem).

Mimo tato obydlí jsou zde vybudovány i hospodářské objekty, replika slovanské vertikální hrnčířské pece z 9. století a podobně. Skanzen ukazuje, jak se žilo v těchto dobách, k vidění jsou i různé pracovní prostředky. Foto a video: Ladislav Bába