Vlajky na osm komínů v centru města vynesli členové komínářského svazu. Chmelařské komíny jsou unikátním žateckým stavebním dědictvím, komíny chmelařských skladů sloužily v minulosti převážně k odvodu sirných zplodin vzniklých při konzervaci chmele. V Žatci se dochovaly v nebývale velkém množství.