Rychlé železniční spoje mají v budoucnu propojit všechna větší města v Ústeckém kraji. Ve spolupráci s Německem se připravuje vysokorychlostní trať (VRT) Praha – Ústí nad Labem – Drážďany, v pozdější fázi rozvoje sítě může dojít k doplnění o větev ze středních Čech přes Louny do Mostu. Rychlé vlaky by z Ústí nad Labem pokračovaly do Teplic nebo Děčína, z Mostu pak do Chomutova a Karlových Varů, z Loun do Žatce.

Zatímco hlavní větev VRT Praha – Drážďany je ve fázi příprav, u VRT Poohří kolem Loun do Mostu není jasné, zda se bude vůbec stavět. Hodně o tom napoví studie proveditelnosti. „Zahájení prací na studii proveditelnosti odbočné větve ze středních Čech přes Louny do Mostu předpokládáme v letošním roce. Studie posoudí ekonomičnost výstavby trati a provozu na ní, základní technické řešení, možnou průchodnost územím a vliv stavby na životní prostředí,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda s tím, že studie poslouží jako podklad pro další procesy přípravy. „Studii projedná a posoudí Centrální komise Ministerstva dopravy, která také rozhodne o dalším postupu v přípravě této stavby,“ dodal. Pokud padne rozhodnutí v přípravě trati pokračovat, řada aspektů se posoudí podrobněji. Například zmíněný vliv stavby na životní prostředí.

close Vysokorychlostní trať. info Zdroj: Deník zoom_in

VRT Poohří má začínat ve středních Čechách, kde by se odpojila z plánované trasy Praha – Drážďany. Kolem Mšeného-lázní, Peruce a Černčic by směřovala do Loun, následně by vedla kolem Dobroměřic, Lenešic a elektrárny Počerady do Mostu. Celková délka je stanovená na 65 kilometrů. Vlaky by po kolejích měly uhánět rychlostí až 250 kilometrů v hodině, trať je plánována pro smíšený provoz nákladních a osobních vlaků. Jako termín uvedení do provozu Správa železnic uvádí rok 2035.

Vedení Loun perspektivu lepšího železničního spojení na oba dva směry vítá, hlavně trasa do Prahy by při počtech dennodenně dojíždějících lidí do hlavního města za prací byla mnohými kvitována. „Přirozeně bychom rychlejší vlakové spojení uvítali,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda. V současné době přímé železniční spojení Loun a Žatce s Prahou není, místní tratě využívají jen regionální vlaky.

Samosprávy na Lounsku, kterých by se výstavba VRT Poohří dotkla, dosud nikdo neoslovil. „Zatím o tom nemáme žádné oficiální informace. Že by se měla trať kolem nás stavět, jsem vyčetl z mapky na internetu. Nevíme, jak by měla trať vypadat a kudy přesněji vést,“ uvedl místostarosta Peruce na Lounsku Jan Vnouček. „Zaznamenal jsem, že se jinde v Čechách se zástupci obcí a měst už o přípravách vysokorychlostních tratí jedná, takže předpokládám, že jakmile příprava větve do Loun pokročí a dostane konkrétnější obrysy, budeme oficiálně se záměrem seznámeni i my,“ dodal.