Přeložka uvolní zásoby hnědého uhlí pod současnou železniční tratí. Skrývkový řez společnosti Severočeské doly, která přeložku financovala, se k nynější trati přiblíží už koncem dubna. Nová trasa železnice uvolní prostor těžbě hnědého uhlí v Dolech Nástup Tušimice minimálně do roku 2035.

S přeložkou trati počítali báňští specialisté již při výstavbě Dolů Nástup Tušimice v 60. letech minulého století. V 80. letech se kvůli postupující těžbě uhlí počítalo s velkou přeložkou - nová trasa měla vést kolem Nechranické přehrady do Kadaně a Klášterce nad Ohří. Byť tehdejší dráhy na akci vydaly přibližně 80 milionů korun, po roce 1989 ze stavby sešlo. Nakonec se realizovala tzv. malá přeložka trati Žatec - Chomutov mezi Březnem a Chomutovem.

Nyní dokončená přeložka se začala stavět v roce 2000. Původně měla být hotová už v lednu 2004 a stát měla 1,2 miliardy korun. Výstavbu ale značně zkomplikovala ražba tunelu v nestabilním prostředí. Zvýšené nároky na bezpečnost tunelu při jeho ražbě i pozdějším provozu si vynutily výrazné změny projektové dokumentace. Náklady na stavbu přeložky tak vzrostly na 2,4 miliardy a její otevření se posunulo o tři roky. Kromě osobních vlaků jezdí mezi Žatcem a Chomutovem také rychlíky z Plzně do Mostu a z Prahy do Jirkova. Trať je také využívána pro nákladní dopravu.