Jednou z nich má být i trať Žatec - Praha, kde osobní vlaky mezi Žatcem a Deštnicí nahradí autobusy. Lidem v dotčených obcích se to ale nelíbí. Protestní petici podepsalo přes pět set jejich obyvatel. Svoji nevoli dali znovu najevo při schůzce se zástupci kraje, ministerstva dopravy a Českých drah v Měcholupech. „Jsme zásadně proti tomuto záměru. Chceme, aby osobní vlaky na trati byly zachovány. Trať sem patří a zrušení vlaků by vedlo k její devastaci, chátrání nádraží a v neposlední řadě i úpadku turismu,“ uvedla Doris Černíková, starostka Měcholup.

Navíc podle ní jízdní řády většiny autobusových spojů, které mají nahradit vlaky, nevyhovují požadavkům občanů. Například při cestách k lékaři, do škol a do zaměstnání. „Sestavoval je někdo z kanceláře v Ústí nad Labem. Vůbec o celém problému se s námi nejedná jako s partnery,“ dodala starostka Měcholup. „O chystaných změnách jsme byli upozorněni turisty, kteří tyto vlaky využívají,“ řekla Martina Bartošová, starostka Deštnice. Zástupci Ústeckého kraje, který je objednavatelem autobusové a osobní vlakové dopravy, argumentují ekonomikou.

Průměrně deset lidí v jednom vlaku

V úseku mezi Žatcem a Deštnicí jezdí v osobním vlaku v průměru deset cestujících. „Tyto lidi dokážeme mnohem levněji odvézt autobusy,“ řekl Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Při ceně dopravního výkonu 51 korun na kilometr byla u osobních vlaků na trati Žatec – Deštnice roční ztráta vyčíslena na 6,2 milionu. Autobusy mají být levnější, předpokládá se cena výkonu 30 korun na kilometr. Rychlíky na trati Chomutov - Žatec - Praha zůstanou.

Podle návrhu mají osobní vlaky mezi Žatcem a Deštnicí nahradit dvě autobusové linky na trase Žatec - Trnovany - Veletice - Holedeč - Měcholupy - Želeč a Žatec - Radíčeves - Měcholupy - Holedeč - Sádek - Deštnice - Velká Černoc - Svojetín - Milostní - Kounov - Mutějovice. Podle autorů návrhu se zvýší oproti vlakovým počet autobusových spojů, budou napojeny i obce, které neleží na železniční trati. Autobusy mají zajíždět přímo do obcí, oproti tomu vlakové zastávky jsou mnohde od vesnic vzdáleny několik set metrů. To je příklad Sádku, Deštnice i Želče.

Odpůrci rušení vlaků tyto argumenty odmítají. Podle některých je přerušení trati v úseku Žatec - Deštnice a zachování vlaků dále do Lužné dopravní paskvil. „Ne každý člověk může cestovat autobusem. Ten autobus je specifikum stejně jako vlak. Na zachování osobních vlaků trváme,“ řekla Doris Černíková. „Požadavek obcí na zachování osobních vlaků na trati Žatec - Deštnice bude součástí materiálu k této problematice, o kterém bude rozhodovat rada Ústeckého kraje na konci srpna. Ta by měla rozhodnout s konečnou platností. Nicméně teoreticky lze očekávat možnou změnu ještě na jednání zastupitelstva kraje na konci září,“ uvedla Naďa Kocábková, z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje. „Tohoto zasedání se chceme zúčastnit a i tam vznést náš požadavek na zachování vlaků,“ shodly se starostky Deštnice i Měcholup. Obdobné rušení osobních vlaků kraj připravuje také na trati Žatec - Podbořany, Obrnice - Libčeves - Čížkovice a k jejich omezení má dojít mezi Louny a Perucí.