Na některých tratích přestaly jezdit osobní vlaky, nahradily je autobusy. Do některých vesnic jezdí spojů více, někam přestaly jezdit úplně. Někde jsou lidé se změnou spokojeni, někde ne. Na trati Obrnice – Lovosice přestaly vlaky jezdit úplně. Nahradily je autobusy jezdící z Mostu do Lovosic.

Na Lounsku se to dotklo lidí v Libčevsi a menších vesnicích Hnojnice, Židovice a Sinutec. „Zatím jsme spokojeni. Autobusových spojů jezdí více než vlaků. Navíc vlakové nádraží v Libčevsi je mimo obec, autobusy jezdí přímo do vesnice. Stejné je to i v Hnojnicích. Dříve museli lidé na vlak až do Židovic, teď jim zastavuje autobus přímo ve vesnici,“ sdělila starostka Libčevsi Helena Slavíková.

Naopak úplně o veřejnou dopravu přišli lidé v Sinutci, kam autobusy nezajíždějí. „Nyní tam ale bydlí jen tři lidé, ostatní jsou chalupáři,“ sdělila starostka. Na změně „vydělali“ v Kozlech. Vlaky tam nejezdily, ale autobusy, které je nahradily, tam zastavují. Více spojů tak mají třeba i v Hořenci. To je případ i dalších vesnic neležících na železničních tratích. Autobusy, které nahradily vlaky, tam zastavují.

Tato změna se týká třeba Čeradic, Krásného Dvora a Buškovic, přes které jezdí autobusy, které nahradily osobní vlaky mezi Žatcem a Podbořany. Na trati zůstaly jen rychlíky. Osobní vlaky jezdily třeba přes Libočany, Žabokliky, Čejkovice, Kněžice a Kaštice, kde nastupovalo a vystupovalo jen minimum lidí.

V obcích panují rozdílné pocity

Rozdílné pocity ze změny panují na trati Žatec – Praha, kde došlo ke ve změně v úseku mezi Žatcem a Deštnicí. Spokojeni jsou v Měcholupech, Želči a Deštnici, kde jezdí stejně spojů jako dosud. Navíc tam začaly stavět i rychlíky z Chomutova do Prahy a zpět. „Se změnou jsme spokojeni,“ řekla starostka Měcholup Doris Černíková.

Naopak lidé z Holedeče a okolních vesnic o vlak přišly úplně. A autobusy, které jej nahradily, nejezdí o víkendech. Takže lidé z Veletic, Holedečku a Holedeče nemají v sobotu a neděli žádný spoj, kterým by se dostali třeba do Žatce. „To se nám samozřejmě vůbec nelíbí,“ sdělil starosta Holedeče Pavel Adamec.

Vlaky vesnicemi jen projíždějí

Vlaky, které zůstaly mezi Žatcem a Deštnicí zachovány, jezdí sice denně, ale Trnovany, Dobříčany, Veleticemi, Holedečkem a Sádkem jen projíždějí. „Bylo nutné zkrátit dobu, kterou vlaky touto jednokolejnou tratí projíždějí. Ústecký kraj proto s Českými drahami dohodl variantu, podle níž vlaky vynechají určité zastávky a nebudou zastavovat v místech s mizivou frekvencí nástupu a výstupu cestujících,“ vysvětlil František Janačík, mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Lidé chodí po kolejích

O dopravu tak úplně přišlo 12 obyvatel, kteří bydlí poblíž nádraží v Sádku. „Na autobusovou zastávku u přejezdu v Želči musí nyní chodit asi dva kilometry po kolejích. To je sice zakázané, ale ti lidé jinou možnost nemají. Už jsem na to upozornil příslušné úřady, o změně se jedná,“ sdělil Pavel Adamec.

Cestující, kteří jezdí vlakem, čekají za pár dní velké změny

Vlaky budou některými vesnicemi jen projíždět

Vlaky na trati zůstanou, zástupci obcí si oddechli

Naštvaní starostové chtějí své vlaky