Téměř hotová je výstavba průmyslové zóny Triangle, která vznikla na místě bývalého vojenského letiště u Žatce. V současné době se tam dokončují hlavně silnice a chodníky. Není ale úplně jasné, zda se bude obnovovat železniční vlečka z Postoloprt. Ta vojákům sloužila hlavně pro přísun paliva. V roce 2005 byl její svršek ale odstraněn.

Staré kolejnice a pražce totiž neodpovídaly normám pro moderní vlečku. Dalo se tam jezdit maximálně 30 km/h, ale potřeba zóny je jednou tak vyšší. Ústecký kraj, vlastník zóny, má sice stavební povolení, s výstavbou vlečky ale čeká, zda o ní bude vůbec ze strany investorů v zóně Triangle zájem. „Ústecký kraj bude rekonstrukci vlečky hradit teprve poté, kdy o tento způsob dopravy projeví zájem některý z investorů v Triangle. Poté je schopen stavební akci zrealizovat v rozmezí několika měsíců,“ uvedl na dotaz Deníku František Janačík z tiskového oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Továrny o vlečku asi nestojí

Japonské továrny zatím o vlečku nijak zvlášť neusilují. „Společnost IPS Alpha nevedla s vedením Ústeckého kraje žádná jednání o obnovení vlečky do zóny Triangle,“ sdělila Gabriela Benešová, mluvčí společnosti IPS Alpha, největšího investora v zóně. „Pokud by však tento záměr byl realizován, pravděpodobně by hledala cesty využití této dopravní cesty,“ dodala.

Otázkou zůstává, zda investoři vlečku, jejíž obnova se odhaduje na 200 milionů korun, vůbec potřebují. „V současné době přijíždí denně do závodu IPS Alpha 8 až 10 kamionů s materiálem. Při plném výkonu by měl tento počet stoupnout přibližně na 15 kamiónů denně. Dopravu hotových výrobků ze závodu zajišťuje v současnosti maximálně osm kamionů denně, tento počet se již pravděpodobně nebude zvyšovat,“ sdělila mluvčí IPS Alpha.

Při tomto počtu není vlečka pro továrnu zřejmě příliš důležitá. Zvláště po dokončení rychlostní silnice R7 Praha – Chomutov, která povede hned vedle zóny Triangle. Pokud by se vlečka z nádraží v Postoloprtech do zóny přece jen obnovovala, počítá se, že v délce osmi a půl kilometrů bude provedena výměna či doplnění kolejí, výměna pražců, zpevnění drážního tělesa a mírné redukce některých zatáček

. S přepravou cestujících, hlavně zaměstnanců do zóny, zpracovaný projekt obnovy vlečky nepočítá. „Pro provoz osobní dopravy by bylo zapotřebí dalších stavebních úprav, s nimiž prozatím projekt nepočítá,“ uvedl František Janačík.