V malé vesničce na Žatecku, v Přívlacích na březích Ohře, jsou obyvatelé bez vody.

Několik desítek let jim tam sloužil samospádový vodovod, který přiváděl vodu z nedalekého prameniště nad vesnicí. Objevily se v ní ale dusičnany a ještě více nebezpečný uran.

Voda není vhodná ani na zalévání či mytí. Proto byl vodovod odpojen. Do vesnice se voda dováží nákladním autem, které plní cisternu na návsi.

Lidem ale neteče voda z kohoutků. „Je to pro nás velký problém. Koupelna i splachovací záchod je tak mimo provoz,“ sdělil Jindřich Fiala z Přívlak. V Přívlacích je asi dvacítka domů, všechny jsou využívány pouze k rekreaci. Trvale jsou tam nyní k bydlení přihlášeni čtyři lidé, ještě před několika týdny to nebyl nikdo.

„Loni lidé v Přívlacích odebrali z vodovodu 160 metrů krychlových vody. To odpovídá ročnímu odběru větší rodiny. Z tohoto důvodu je nereálné, že by se do vesnice stavěl nový vodovod. Náklady by byly neúměrné,“ sdělil Petr Kvítek, starosta Žiželic, pod které Přívlaky spadají. Podle jeho slov by výstavba vodovodu z nedaleké Stranné pod Nechranicemi vyšla na pět milionů korun.

Situaci mohou zachránit studny

Jedinou možností se tak v současné době jeví studny, které by si každý majitel domu v Přívlacích musel zřídit. „Studny jsme od doby, co máme vodovod, nepoužívali. Vůbec nevíme, jaká v nich je voda. Budeme si proto muset nechat udělat rozbor,“ řekl Jindřich Fiala. Většina domů v Přívlacích ale studny nemá. Jejich zřízení je nákladné, vyjde na několik desítek tisíc korun.

Lidem by na ně mohla podle starosty Petra Kvítka přispět obec. „Uvažujeme, že bychom na studny přispěli z obecního rozpočtu. Museli by to ale schválit zastupitelé,“ sdělil.

Obdobný problém by se podle jeho slov mohl vyskytnout i v sousední Stroupči, kde bydlí daleko více lidí. „Voda z tamního prameniště má sice stále parametry pitné vody, ale její kvalita se stále zhoršuje. Je to pro nás taková časovaná bomba,“ řekl.

S problémy s vodou na Žatecku se potýkalo několik vesnic. Shodou okolností také podél Ohře. Kvůli vysokému obsahu dusičnanů měli dlouhodobě problémy s vodou obyvatelé Trnovan, Zálužic i Rybňan. Problém tam vyřešily nové vodovody postavené v minulých letech.

Kvalitu spodní vody ovlivňuje řada faktorů. Hodně se na ní podepsalo například intenzivní užívání hnojiv v zemědělství. Městský úřad v Žatci v současné době sleduje dvě lokality, které by mohly kvalitu vody výrazně negativně ovlivnit. „Jedná se o obalovnu v Měcholupech a bývalou skládku v Perči,“ sdělil Petr Janda, vedoucí odboru životního prostředí žatecké radnice. Látky uniklé z obalovny by mohly ohrozit zdroj pitné vody pro Žatec v okolí Holedeče. Skládka v Perči znamená potenciální ohrožení potoka Ostrava, který Perčí protéká. A tím i řeky Ohře.