Tekoucí voda a splachovací záchod patří k samozřejmostem dnešní doby. Vodovodní řady a kanalizační stoky se ve větší míře pokládaly do země zhruba před půl stoletím, dnes už na mnoha místech dosluhují.

Vodárenská a kanalizační soustava v okrese Louny postupně prochází modernizací. Letos chce Severočeská vodárenská společnost (SVS) investovat do vodohospodářských staveb na severu Čech 1,33 miliardy korun, z čehož v okrese Louny to bude 175 milionů korun v rámci 32 staveb.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu se letos plánuje například v podbořanských ulicích Bedřicha Smetany a Husova, žateckých Komenského alej a Volyňských Čechů, lounských Hálkova a Resslova a v Nové ulici v Kryrech.

Největší akcí je pokračující rekonstrukce úpravny vody v Holedeči u Žatce, kterou SVS zahájila loni v létě. S celkovou cenou zhruba 150 milionů korun se zařadí mezi největší investice do vodohospodářské infrastruktury v okrese Louny. Úpravna vody funguje od roku 1933.

„Stavební stav a stav technologie úpravny odpovídaly době vzniku. Stavební konstrukce byly udržované, žádaly si však sanační zásahy. Technologické celky postupně dožívaly. Problémem provozu úpravny je obsah železa a manganu v surové vodě. Pro zajištění potřebné kvality vyrobené vody a pro zvýšení kapacity úpravny byla nutná její rekonstrukce,“ vysvětlil mluvčí SVS Jiří Hladík. Práce mají probíhat do dubna 2020.

Jedenáct vrtů

Zdrojem vody pro úpravnu je jedenáct vrtů v okolí. Vodou zásobuje přibližně pět tisíc obyvatel část Žatce a několik obcí v okolí. Například Hřivice, Měcholupy nebo Holedeč.

Velkou investicí SVS je rovněž loni zahájená rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Nerudově náměstí v Žatci. Naváže na ni investice města v podobě obnovy povrchů. Potřebných 11 milionů korun budou ve čtvrtek 31. ledna uvolňovat z rozpočtu zastupitelé. Náměstí se vydláždí, změní se jeho celkový vzhled.

„Uprostřed vznikne prostor v podobě obdélníku pro parkování aut. Vysadí se nové stromy, místo doplní plastika,“ sdělil Marek Pataky z odboru rozvoje žatecké radnice. V plánu je také osázení nových laviček, odpadkových košů a lamp veřejného osvětlení. Na náměstí z toho není v současné době téměř nic.

S rekonstrukcí povrchu vozovky město počítá také v případě prací ve spodní části ulice Volyňských Čechů. Až tam SVS dokončí svou investici, město dnes zvlněnou vozovku u pošty předláždí.

Mezi investicemi SVS je pro letošní rok rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Nové a Příčné ulici v Kryrech. I tam na ně naváže obnova povrchů. „Novou a Příčnou ulici jsme chtěli opravovat před několika lety, tehdy jsme vznesli dotaz na majitele sítí, zda nechystají jejich rekonstrukce. Ukázalo se, že ano. Takže jsme naši investici do oprav pozdrželi. Do léta by měla SVS v obou ulicích provést rekonstrukci kanalizace a vodovodu, následovat bude z naší strany pokládka nového asfaltu na vozovky,“ popsal kryrský starosta Miroslav Brda.

Město má na to vyčleněnou částku pět milionů, investice SVS by se měla pohybovat kolem čtyř milionů. V příštím roce by se obdobně mělo pracovat v Kryrech v dalších dvou ulicích - v Komenského a Valovské. Nejprve výměna vodovodu a kanalizace ze strany SVS, pak rekonstrukce povrchů v režii města.