Jedním z úkolů přehrady na Podvineckém potoce bude zajištění dostatečných vodních zdrojů právě pro Rakovnicko, které dlouhodobě trápí sucho a situace se zhoršuje. „Chceme urychlit proces výstavby nádrže Kryry tak, abychom se přiblížili termínu 2025 až 2030. Domluvili jsme se s panem premiérem, že do konce prvního čtvrtletí příštího roku předložíme návrh na výkup pozemků a vše urychlíme,“ přislíbil Miroslav Toman.

Přehrada Kryry je součástí plánu komplexního řešení sucha na Rakovnicku. Na Kolešovickém potoce u Senomat a Rakovnickém potoce u Šanova se mají začít stavět dvě menší přehrady už v roce 2022, dokončeny by měly být nejpozději do čtyř let.

Nadlepšovací efekt nádrží v povodí Ohře

Stav k 12. hodině v sobotu 27. července 2019

Nadlepšovací efekt nádrží v povodí Ohře. Stav k 12. hodině v sobotu 27. července 2019.

„Součástí projektu, který se řeší od roku 2005, je nejen výstavba nádrží na Rakovnicku, ale i výstavba nádrže Kryry, odkud by se voda přečerpávala do Rakovnického a Kolešovického potoka. Vodní nádrž Kryry pak bude zásobována vodou z povodí řeky Ohře,“ sdělil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Tento státní podnik má výstavbu obou přehrad na Rakovnicku zajistit. „Připravené jsou mimo jiné i projekty s opatřením bránícím erozi půdy, aby se nádrže nezanášely,“ dodal.

Náklady na stavbu přehrady u Kryr, jejímž investorem bude Povodí Ohře, se odhadují na necelé dvě miliardy korun.

Přivaděč z Ohře vyjde na dalších 600 milionů korun. Úkolem nové přehrady bude i nadlepšování průtoků v povodí Blšanky, do které se Podvinecký potok v Kryrech vlévá, aby z ní mohli zemědělci a především chmelaři více zalévat. Jediným zdrojem, který dnes mají k dispozici, je přehrada u Vidhostic. Vzhledem k jejím rozměrům jsou ale její možnosti omezené.

Do přehrady v Kryrech poteče voda z Ohře zcela novým přivaděčem z jezu Stranná pod Nechranickou přehradou, odkud vede nyní přivaděč, který zásobuje vodou severní Čechy. Mimo jiné se jím napouštělo jezero Most.

Přehrada u Kryr s výškou hráze 20 metrů a délkou 360 metrů má zatopit plochu 110 hektarů. Její maximální hloubka bude 18 metrů, celkový objem nádrže osm milionů metrů krychlových. Stane se tak největší vodní plochou v okrese Louny. Tou je dosud Lenešický rybník s 80 hektary. Na Podbořansku jsou největší rybník u Blatna s 34 a přehrada Vidhostice s 24 hektary zatopené plochy.