Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci vodojemu, který zásobuje přibližně třetinu Žatce. Práce mají trvat do podzimu a vyžádají si krátkodobou odstávku vody. Ta z něj teče do středu města.

Vodojem se nachází poblíž plzeňské silnice na jižním okraji města, jeho část je stará 123 let. „Zásobuje pitnou vodou přibližně 30 procent obyvatel města, a to ve středním pásmu města," sdělil Bronislav Špičák, ředitel SVS.

Vodojem je ze dvou různě starých částí

Sestává ze dvou vodojemů různého stáří, vzájemně stavebně a technologicky propojených a navazujících. „Původní secesní vodojem byl postaven již roku 1893 a v letech 1931 a 32 byl k němu dostavěn druhý vodojem," doplnil Jiří Hladík, tiskový mluvčí SVS.

Vlivem stáří a dlouhodobým působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se na vodojemu projevují závažné poruchy, které mají negativní dopad na životnost objektu. Rekonstrukce stavební i technologické stránky vodojemu je tak rozsáhlá. „Dojde především k sanaci poškozených podlah, stěn a stropů, ale i k sanaci zkorodovaných výztuží železobetonových konstrukcí a dalších ocelových prvků. Dojde k výměně, k odrezení a nátěrům zkorodovaných kovových stavebních prvků, jako jsou žebříky, dveře a poklopy. Dojde rovněž k výměně technologie, původního potrubí a souvisejících armatur. Rekonstrukcí projde také elektroinstalace," vypočetl J. Hladík.

Odstávka se odhaduje na čtyři hodiny

Rekonstrukce bude probíhat za provozu. Vodojem se skládá ze čtyř nádrží, práce probíhají po etapách nejdříve na dvou akumulačních nádržích, následně na zbývajících dvou. „Ke krátkodobé odstávce dojde v okamžiku propojování akumulací, bude trvat přibližně čtyři hodiny. Obyvatelé Žatce budou o této odstávce informováni v předstihu patnácti dní," sdělil J. Hladík, tiskový mluvčí SVS.

Do vodojemu přitéká voda ze dvou zdrojů - z úpraven Holedeč a Žlutice. Jeho celková kapacita je 3120 metrů krychlových (4 x 780 metrů krychlových).

V případě potřeby, například havárie potrubí, může dodávat vodu i do horního pásma města, tedy na sídliště na jihu Žatce či do nemocnice, s přibližně 35 procenty obyvatel. Ti jsou jinak zásobováni vodojemem u Čeradic.

Město Žatec je zásobované vodou celkem ze tří vodojemů. Třetím vodojem je „Ořešák" v Čeradické ulici. Ten napájí Podměstí a také průmyslové podniky na Velichově.