V minulých dnech vydal Městský úřad v Žatci k výstavbě vodovodního řadu v délce 442 metrů územní rozhodnutí, uloží se pod komunikace a travnaté plochy. V místě je do budoucna počítáno s výstavbou dalších rodinných domů.