Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci výtlaku z úpravny vody Holedeč na Žatecku. Toto potrubí zásobuje nejen přilehlé obce a místní části Holedeč, Holedeček, Stránky a Veletice, ale především město Žatec.

Litinový řad vnitřního průměru 30 cm z roku 1971 je silně zkorodovaný a opakovaně poruchový, proto bude v délce 618 metrů vyměněn. Vzhledem k trase, která vede přes soukromé pozemky, chmelnice, říčku Blšanku a místy s vysokou hladinou spodních vod v lokalitě prameniště u úpravny vody, je rekonstrukce výtlaku provedena bezvýkopovou metodou. Nové potrubí stejného či většího průměru se zatahuje do starého potrubí při jeho současném roztlačení.

Stavba se realizuje nyní, v době vegetačního klidu chmele. Práce mají skončit v listopadu.

(pk, jh)