„Obnova infrastruktury k zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou a pro odvádění odpadních vod je jednou z našich trvalých priorit. Snažíme se v maximální míře stavební práce koordinovat, proto i v Žatci provádíme rekonstrukci vodovodu a kanalizace souběžně,“ uvedl Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti. „Současná kanalizace z betonu a kameniny ze 60. let minulého století je ve špatném technickém stavu, vykazuje korozi a praskliny. Vlivem malého spádu dochází také ke zvýšenému zanášení kanalizace a je nutné ji často proplachovat,“ sdělila Dagmar Haltmarová, mluvčí SVS.

Kromě výměny potrubí proto bude prodloužena trasa rekonstruované kanalizace do nejbližší kanalizační šachty tak, aby kanalizace byla vedena aspoň v minimálním spádu. „Kanalizační řad bude celkem prodloužen o 275 metrů přes Chmelařské náměstí a Alšovu ulici. Bude provedena výměna celkem 747 metrů potrubí za kameninu,“ dodala mluvčí.

Kromě toho bude provedena rekonstrukce 20 přípojek a bude vybudováno 16 kanalizačních šachet. Současný litinový vodovodní řad v Zeyerově ulici a na Chmelařském náměstí pochází z 30. až 50. let minulého století a je z důvodu stáří opotřebovaný a poruchový. „Bude vyměněn za potrubí z vysokotlakého polyetylénu v délce 465 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení 20 vodovodních přípojek v celkové délce 120 metrů a výměna pěti podzemních hydrantů,“ sdělila D. Haltmarová.

V Alšově ulici, kde byla rekonstrukce vodovodu a výměna za potrubí provedena v roce 2000, k rekonstrukci vodovodu nedojde. Investiční akce vyjde na 18,4 milionu korun bez daně z přidané hodnoty. Stavební práce byly zahájeny v minulých dnech a mají být ukončeny do konce letošního září. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení společnost Vodohospodářská stavební z Chomutova.