Žádné velké cvičení ve výcvikovém prostoru Hradiště v Doupovských horách by se nemohlo uskutečnit bez lidí, kteří k tomu cvičícím vojákům vytvářejí podmínky. Středisko obsluhy výcvikových zařízení, jak už z názvu vyplývá, zabezpečuje pro cvičící nejen střelnice a logistickou podporu, ale i celou řadu dalších úkonů, které přispívají ke splnění cílů výcviku.

Ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště, které je známo mezi veřejností spíše pod názvem Doupov, velí středisku obsluhy major Jaroslav Vyňuchal. „Velká cvičení se připravují hodně dlouho dopředu. Asi dva až tři měsíce. Měsíc dopředu nám řídící cvičení musí upřesnit terčový manévr,“ uvedl.

Zaměstnanci střediska potom reagují na záměr řídícího cvičení, na jeho představu o tom, jak a kde budou terče pro střelbu rozmístěny, které budou případně označeny podsvícením či budou imitovat střelbu. Jaké terče použijí a případně, které je třeba ještě dovézt, doplnit. Jedná se o obrovská kvanta materiálu a ne vše je hned k dispozici. Proto ona časová rezerva.

Práce je až nad hlavu

„Pro naše správce obsluh je to především příprava terčového manévru a zvedáků a dalších prostor pro logistické zabezpečení vyvedených vojsk. To znamená, že zvedáky je potřeba rozvést po veliké ploše. Například střelnice Žďár má na délku až deset kilometrů. Dostat je tam, kde je potřeba, a naprogramovat je tak, aby fungovaly v tom režimu, který potřebujeme mít. Aby se sklápěly, aby se zvedaly, zkrátka je toho víc než dost,“ upřesnil náčelník a podtrhl fakt, že po tom všem je třeba v den D uzavřít prostor cvičení, aby byla zajištěno dodržení pravidel bezpečnosti.

V případě velkého cvičení Cooperative Effort v závěru roku 2011 se jednalo o prostor, který má po obvodu více než sto kilometrů.

To je jen výsek z toho, co příslušníci střediska zajišťují pro zdárný průběh cvičení. Dalším typickým příkladem je zabezpečení ubytovacích kapacit. Pokud si vojáci v prostoru vaří, je mnohdy nutné zajistit logistickou podporu, především tedy vyřešit likvidaci odpadu v souladu s požadavky ekologů.

Miroslav Šindelář