Příslušníci kontingentu už absolvovali deset vícedenních a pět jednodenních patrol do všech osmi distriktů, které tvoří český prostor zodpovědnosti. Čeští vojáci současně plnili úkoly vyplývající z ochrany a obrany základny: bojové zajištění základny nebo 29 několikahodinových patrol do prostoru v okolí základny. Absolvovali také více než 40 výjezdů do města Fajzabádu, kde zabezpečovali ochranu ostatním vojenským a civilním odborníkům. Současně vykonali ve Fajzabádu 11 společných patrol s afghánskou národní policií.

Zkušenosti českých vojáků byly využity také při zabezpečení VIP návštěv, jako byla například německá ministryně zahraničí, ministr obrany a náčelník Generálního štábu Bundeswehru. Česká jednotka rychlé reakce absolvovala 39 dnů a nocí v připravenosti k zásahu, aktivně asistovala při vyprošťování české patroly, která byla zasažena sesuvem půdy, kdy zemřel jeden z příslušníků brigády.

Vojáci byli i například při útoku na afghánského policejního generála Kentooze. Záchranný tým zasahoval také v případech, kdy byly proti základně PRT Fajzabád vedeny útoky. Hlavním úkolem provinčních rekonstrukčních týmů je stabilizace situace v zemi, což znamená podporu místní vlády, stabilizaci bezpečnostní situace a podporu rekonstrukce a obnovy Afghánistánu.

Díky finančním prostředkům ze zdrojů Ministerstva zahraničních věcí ČR se český kontingent, potažmo i Česká republika, konečně stal plnohodnotným členem Provinčního rekonstrukčního týmu ve Fajzabádu. Do dnešního dne čeští vojáci realizovali několik desítek humanitárních projektů v celkové hodnotě více než 50 000 amerických dolarů.

Pět škol bylo vybaveno nábytkem, ve dvou vesnicích byly vybudovány nádrže na pitnou vodu, jedna z vesnic byla elektrifikována. Několik desítek škol obdrželo školní pomůcky, byly nakoupeny dvě elektrocentrály, které jsou sice provizorním, ale také jediným zdrojem elektrické energie například pro policejní stanici nebo zdravotní středisko. Částka 6000 dolarů byla využita na okamžitou pomoc oblastem postiženým povodněmi a sesuvy půdy.

Práce na obnově provincie Badakšán budou pokračovat. V těchto dnech plní čeští vojáci úkoly vyplývající z operace NOW RUZ, jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti v prostoru. Současně se plánují i humanitární projekty, jako je například výstavba mostu, rekonstrukce zdravotní kliniky nebo předání školních pomůcek.

(autorka je tisková důstojnice v Afghánistánu)