Cvičení se koná na Moravě, vojáci budou plnit úkoly na základně kábulského mezinárodního letiště. Téměř padesát příslušníků Armády ČR se zdokonaluje ve střeleckých, zdravotnických, ženijních i topografických dovednostech a procvičuje bezpečnostní či pohotovostní drily pro případy ohrožení v místě nasazení.

Část z tohoto kontingentu budou zajišťovat příslušníci 41. mechanizovaného praporu ze Žatce. Zajímavostí této jednotky je zastoupení žen, působí v ní téměř 20 procent žen. Ty zastávají především štábní funkce. V současné době působí na několika místech Afghánistánu přibližně 260 českých vojáků.

(pk, kch)