V polovině dubna se úspěšný projekt POKOS (Příprava občanů k obraně státu) přesunul do Ústeckého kraje. Protože tento kraj je letos takzvaným aktivním regionem, vojáci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany sídlícího v Liberci zavítali do základních škol v tomto kraji již podruhé za sebou. Chemiky přivítali žáci základních škol ve Velemíně na Teplicku a Měcholupech na Žatecku.

Protože program opět připravovali liberečtí specialisté, zaměřili se na ochranu proti zbraním hromadného ničení a praktické rady při haváriích a mimořádných situacích. Současná bezpečnostní situace ve světě význam této přípravy jenom podtrhuje.

Hlavní myšlenkou projektu je seznámit děti i veřejnost s povinnostmi, které nám jako občanům České republiky vyplývají ve vztahu k obraně státu. Děti získaly základní informace, jak funguje naše armáda, co je branná povinnost, proč jsme součástí Severoatlantické aliance, co dokážou zbraně hromadného ničení nebo jak pomoci zraněnému kamarádovi.

Liberečtí chemici přiblížili dětem problematiku obrany a bezpečnosti s využitím praktických ukázek. Žáci si v průběhu programu procvičili poskytování první pomoci nebo nasazování ochranných masek a protichemických obleků.

Zároveň se blíže seznámili s působením vojáků v zahraničních misích, prohlédli si vojenskou techniku, výstroj a zbraně. Od vojenských profesionálů také dostali základní informace, jak se chovat co nejúčelněji a nejefektivněji v krizových situacích.

Děti zaujal chemický robot Orpheus

Robot OrpheusDálkově ovládaný robot Orpheus je součástí průzkumného obrněného vozidla. Umí provádět chemický, radiační, vizuální a akustický průzkum. „Robot na dálku odebere vzorky atmosféry. Veškerou manipulaci s robotem, včetně výjezdu z prostoru vozidla a návratu zpátky, zajistím dálkovým ovladačem a kamerou, aniž bych musel vystoupit z auta," vysvětlil žákům rotný Lukáš Bělonohý a nechal Orphea projet se po běžeckém oválu na školním hřišti.

„Děti není snadné přimět, aby si v rámci tělocviku zaběhaly po oválu, ale za robotem se hnaly jako závodní chrti," usmíval se při pohledu na nadšené děti zástupce ředitele měcholupské školy Jiří Šnajdr.

„Žasnu nad tím, s jakým zaujetím a respektem vaše přednášky žáci poslouchají. Někdy mám pocit, že si respekt u žáků jako učitelé budujeme těžce a dlouho," vysekla poklonu vojákům paní učitelka Iveta Michaličková z Velemína.

Tento projekt je určený především pro žáky základních škol na druhém stupni. Aby to menším dětem nebylo líto, vyhlásili chemici pro děti prvního stupně výtvarnou soutěž na armádní téma a nejhezčí výtvory vojáci odměnili. „Byli jsme mile překvapeni s jakým nadšením děti namalovali takovou spoustu krásných obrázků. Nebylo vůbec jednoduché vybrat ty nejhezčí," podotknul četař Miroslav Derfl.

Jakub Šimíček