Velitelství 4. brigády v Žatci a podřízený 43. výsadkový prapor z Chrudimi cvičili v minulých dnech uvádění jednotek do vyšších stupňů bojové pohotovosti v rámci sil okamžité reakce NATO. Ty mohou být v případě nutnosti nasazené kdekoliv na světě, základem české jednotky v mezinárodním uskupení je žatecká 4. brigáda.

„Zde operační dozorčí! Byla vyhlášena aktivace příslušníků velitelství 4. brigády úkolového uskupení. Čas, deset čtyřicet šest," touto větou zahájil cvičení Alert Excercise kapitán Jakub Klouček, operační dozorčí 4. brigády rychlého nasazení.

Od tohoto času ví každý voják, který je aktivován, že do 10 dnů od přijetí tohoto signálu je nasaditelný podle potřeb NATO. Jednotky se musí připravit na strategický přesun do místa nasazení. Sbalit se a nic nezapomenout, to mají výsadkáři tak dokonale nacvičené, že něco opomenout je prakticky nemožné.

První den po vyhlášení aktivace se musí všichni příslušníci úkolového uskupení shromáždit v Žatci k prověření. Musí mít s sebou všechny potřebné dokumenty. Personální, operační, bezpečnostní a zdravotní způsobilost je kontrolována podle platných dokumentů. „Máte platný vojenský řidičský průkaz?" Tuto otázku dostal každý voják, když jej začal prověřovat nadrotmistr Richard Doležal. „Musíme znát schopnosti a možnosti jednotlivců, abychom je mohli v případě nutnosti využít v náš prospěch," dodal Doležal.

Zkouší se i těsnost plynových masek

Následující den již vybraní vojáci od časného rána mapovali prostory nakládky techniky, trasy přesunů jednotek a materiálu. Po zjištění aktuálního stavu museli připravit plány k naložení a složení proudů vojenské techniky. „Prověření těsnosti masek, vlastní nakládání do kontejnerů proběhlo v autoparku v Žatci bez jediného zaváhání," dodal plukovník Miroslav Hlaváč velitel 4. brigády.

Smyslem celého cvičení bylo prověřit a procvičit aktivační proces jednotek vyčleňovaných do sil pohotovostního mnohonárodního uskupení NATO. Pro 4. brigádu cvičení skončilo naložením vojenské techniky, výzbroje a výstroje na vagony na nádraží v Trnovanech u Žatce.

Milan Němec