Nyní je tam stovka českých vojáků, většina ze Žatce. Jejich hlavním úkolem je střežení vstupních bran do spojenecké základny. Basra je důležité město, které leží poblíž významných ropných polí a na spojnici Bagdádu s Kuvajtem. V nedávné době byla dějištěm střetů mezi šíitskými skupinami, které soupeřily především o politický vliv a kontrolu nelegálního obchodu s ropou. Bezpečnostní situace tam není dobrá, spojenecká základna je vystavena útokům nepřátelských raket.

Opevnění českého kempu

Čeští vojáci proto v minulých dnech opevnili své příbytky. „Ve svém volnu vyměnili zbraně za lopaty a pracovali na stavebních úpravách českého kempu. Stavěli defenzní valy – pevný drátěný krychlový koš, po stranách obložený hrubou pytlovinou. Kostka o jednom metru krychlovém s pískem má příznivě tlumivé účinky proti střelám a střepinám,“ uvedla Mariana Tíkalová, tisková a informační důstojnice 3. kontingentu Armády ČR v Iráku. „Valy obklopily čtyři korimeky, tedy jakési buňky, ve kterých vojáci přespávají. Pobyt v nich je nyní bezpečnější,“ dodala.

Práce na vybudování valů nebyly podle ní jednoduché. „V polovině září už odpolední teploty klesly ze srpnových 55 stupňů na příjemnější teplotu kolem 43°C, přesto jsou sluneční paprsky v jižním Iráku stále spalující. Po několika okamžicích tělesné námahy na sluníčku z každého pot jen leje,“ sdělila. Vojáky navíc trápí oblaka písečného prachu. „Prach je všudypřítomný a v místních podmínkách před ním není úniku. Po takovéto práci se vojáci vždy těší do sprchy, a to i přesto, že vodou se tady musí šetřit,“ uvedla.

Jižní část Iráku včetně Basry střeží britská vojska, která se pomalu ze země stahují. Panují obavy, že odsun Britů by mohl vést k novému výbuchu násilí ve městě i regionu.