Žateckou 4. brigádu rychlého nasazení čeká v tomto roce řada úkolů. Tím hlavním je dosažení plných operačních schopností.

Významnou událostí letošního roku bude 1. července oslava 20. výročí založení 4. brigády. Nejen vojáci si toto jubileum připomenou na náměstí Svobody v Žatci.

V lednu a únoru budou cvičit štáby a jednotky 4. brigádního úkolového uskupení (4. BÚU) bojovou operaci s využitím simulátorů ve specializovaném centru v Brně. Výcvik ve velení a řízení podřízených jednotek se zúčastní příslušníci štábu 42. mechanizovaného a 44. lehkého motorizovaného praporu. Další cvičení na simulátorech, které bude řídit velitelství pozemních sil, je určené štábu 4. BÚU a velitelům podřízených jednotek. „Procvičí si při něm, jak průběžně řídit a koordinovat bojovou činnost prvků bojové sestavy na základě aktuálního vývoje situace na bojišti," prozradil velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Miroslav Hlaváč s tím, že tato cvičení budou dalším krokem v plánovaném dosahování plných operačních schopností 4. BÚU.

V únoru a dubnu čeká štáb brigádního úkolového uskupení nácvik, při němž bude mít za úkol naplánovat a připravit kontrolu sladěnosti 41. mechanizovaného praporu a 44. lehkého motorizovaného praporu. „Cvičení mimo jiné prověří schopnost štábu řešit a uskutečňovat opatření všech druhů logistického zabezpečení činnosti vojsk," řekl ke štábnímu nácviku Miroslav Hlaváč.

Polní výcvik absolvují příslušníci brigádního úkolového uskupení v březnu. Velitel uskupení při něm zkontroluje, nakolik jsou vojáci 41. mechanizovaného praporu ze Žatce a 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce sladění. Dalším důležitým úkolem bude prověřit a zdokonalit schopnosti štábu brigády a štábů všech přímo podřízených jednotek při plánování a řízení bojových operací. Prověrka čeká i prvky podpory ty musí prokázat, jak dokáže vojáky v poli zabezpečit.

V květnu se 4. brigáda zúčastní velkého třítýdenního mezinárodního cvičení „Reliable Sword" v Nizozemsku. V červnu pak celoroční příprava vojáků brigády vyvrcholí výcvikem, jehož hlavním úkolem bude dosažení plných operačních schopností v roce 2014. Jedná se o hlavní úkol 4. brigády rychlého nasazení a dalších jednotek, které vyčleňují vojáky do 4. BÚU. Výstavba 4. BÚU je rovněž největší ambicí armády v rámci vojenské spolupráce.

Milan Němec