Obloha nad Žatcem je zatažená a fičí ledový vítr. Skupina vojáků se prodírá pichlavými křovinami nedaleko tamních kasáren, v terénu zarostlém vysokou trávou. Jeden z nich hlásí, že objevil raněného. Přibíhá zdravotník a dává se do práce.

Ostatní členové družstva zaujímají kruhovou obranu v okolním prostoru. Éterem se nesou informace. Po chvíli se v dáli ozývá hukot motoru a za terénní vlnou se vynořuje strakatý obrněný transportér s červeným křížem. Černozelená kamufláž mu umožňuje lépe splynout s okolím. Po sklopené rampě z něj vybíhá zdravotník s nosítky. Společně s dalšími členy družstva nakládá raněného do vozidla, které urychleně odjíždí.

Tak v Žatci vypadalo cvičení mechanizovaného družstva a kolového obrněného transportéru zdravotního Pandur KOT-ZDR.

Akce ale nebyla tak krátká a jednoduchá. Vojáci žateckého 41. mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení nacvičovali plnění více úloh. Kromě základní taktiky se jednalo o prohledávání terénu, prvotní ošetření raněného a jeho evakuaci.

Zdravotnickou část akce řídila praporčice Pavlína Krčová, která uvedla, že družstvo nacvičovalo zásah ve formě poskytnutí první pomoci v boji - prvotní ošetření, ošetření otevřeného poranění břicha, dále zástavu masivního končetinového krvácení, zabezpečení průchodnosti dýchacích cest, dýchání, zajištění krevního oběhu a ošetření zlomeniny nohy. Transport do vozidla řídil a péči za jízdy poskytoval praporčík Petr Sedláček.

Zdravotnická verze kolového obrněného transportéru Pandur KOT-ZDR je novinkou ve výzbroji naší armády. Tvoří součást výroby řady verzí, které se odlišují od základního typu obrněného vozidla. Vojáci se s ním teprve prakticky seznamují. Především řidič vyjadřoval velkou spokojenost s pohyblivostí a stabilitou jízdy v terénu. Zvýšená nástavba v zadní části pancéřové korby zase vyhovuje při práci zdravotníkům. Termovizní kamera umožňuje veliteli vozidla vyhledávat vojáky v terénu i za noci a nepříznivých klimatických podmínek.

Martin Koller/Armáda ČR