Žatecká 4. brigáda rychlého nasazení dostala první bojová vozidla Pandur II 8x8 CZ. V současné době disponují její příslušníci prvními čtyřmi kusy tohoto moderního kolového obrněného transportéru.

Novou techniku mají dostat hlavně mechanizované prapory v Žatci a Táboře. Do budoucna se počítá s tím, že je budou moci čeští vojáci využívat na svých zahraničních misích. „Nové obrněné transportéry přispějí ke zvýšení operačních schopností 4. brigády,“ řekl brigádní generál Miroslav Žižka, velitel pozemních sil Armády ČR, při nedávných oslavách založení brigády v Žatci.

Tento týden vojáci ukázali nové transportéry ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách představitelům účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). ČR je totiž povinna zorganizovat do jednoho roku od zavedení nových typů hlavních zbraňových systémů do výzbroje jejich ukázku. „Česká republika je prvním státem, který zavádí do výzbroje vozidla Pandur II v této verzi. Podle Vídeňského dokumentu je proto povinna uspořádat ukázku pro ostatní státy,“ vysvětlil plukovník Gabriel Kovács, ředitel odboru pro kontrolu odzbrojení, jeden z důvodů návštěvy zástupců států OBSE na cvičení 4. brigády rychlého nasazení ve výcvikovém prostoru Hradiště.

Česká armáda dostane několik verzí Panduru

Pandur II 8x8 je výrobek rakouské společnosti Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug. Česká armáda letos dostane prvních sedmnáct Pandurů II, celkem by jich měla získat 107.

„Nové pandury získá naše armáda v šesti modifikacích – nejvíce, a to 72 kusy, je zastoupeno kolové bojové vozidlo pěchoty, další typy jsou již pořizovány v mnohem menších počtech: jedenáct kusů představuje vozidlo velitele roty, vždy po osmi kusech budou k dispozici vozidla průzkumná s lokátorem a bez lokátoru, čtyři kolové obrněné transportéry určené pro ženisty a čtyři kusy budou vyrobeny také ve zdravotnické verzi. Vozidla budou vybavena vyspělými senzory pro sledování bojiště a vedení palby včetně moderních komunikačních prostředků a prvků ochrany,“ uvedl generál Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu AČR. „Pro českou armádu končí doba několikaletého čekání na tuto moderní techniku, kterou budou vyzbrojeny především jednotky 4. brigády rychlého nasazení,“ dodal.

Po souši i po vodě

Všechny modifikace obrněného kolového transportéru Pandur II jsou obojživelné, tedy schopné přesunu na zemi i ve vodě. „Vůz se dá použít i při přírodních katastrofách, jako jsou třeba záplavy. Počítá se s nimi tedy jak pro vojenské účely, tak i pro civilní sféru,“ řekl plukovník Ladislav Jung, velitel žatecké 4. brigády rychlého nasazení.

První série transportérů pro českou armádu byla vyrobena v Rakousku, další budou kompletovány ve Vojenském opravárenském podniku Nový Jičín na Moravě. Cena zakázky včetně logistiky a výcviku je 14,4 miliardy korun. Poslední transportér by česká armáda měla získat v roce 2013.

Vozidla Pandur nahradí ve výzbroji Armády ČR fyzicky a morálně zastaralá kolová obrněná vozidla a pásová ze 70. až 80. let minulého století.