Obyvatelé Bukoviny se ve víkendové anketě vyslovili k připojení k obci Podbořanský Rohozec na Podbořansku.

Aktuálně v této vesničce na východním okraji vojenského prostoru na Doupově žije 18 obyvatel. Ty by za několik let už neměl spravovat Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště se sídlem v Karlových Varech, ale nově Obecní úřad v P. Rohozci.

V ČR se v nejbližších letech sníží rozloha vojenských prostorů, a to včetně Hradiště v Doupovských horách. Tamní vesnice budou z prostoru vymístěny a buď vytvoří nové obce, nebo se připojí k současným. Ve vesnicích ve vojenských prostorech Hradiště, Boletice na Šumavě a Libavá u Olomouce proběhla o víkendu mezi obyvateli anketa, jejíž výsledky budou sloužit jako podklad při přípravě změny legislativy.

Ankety v Bukovině se zúčastnilo 47 % obyvatel, z toho 71 % se vyslovilo pro přičlenění k Podbořanskému Rohozci. „V osadě Bukovina žije 18 osob, z toho 15 lidí ve věku nad 18 let, tedy s právem vyjádřit názor v anketě,“ sdělil Deníku Jan Pejšek, mluvčí Ministerstva obrany ČR.

K Podbořanskému Rohozci se přičlení i samoty Ořkov, kde žijí dva obyvatelé a Střelnice se třemi lidmi. „Z těchto samot hlasovali všichni,“ dodal mluvčí.

Prostor na Doupově se má zmenšit hlavně o okrajové části na jihovýchodě, jihu a jihozápadě. Z prostoru se vyčlení mimo jiných oblast mezi Podbořanským Rohozcem a Valčí. O tuto plochu se administrativně zvýší rozloha okresu Louny.