V minulých dnech si příslušníci Újezdního úřadu vojenského újezdu Hradiště, Vojenských lesů a statků ČR a Střediska obsluhy výcvikového zařízení Hradiště připomněli 55. výročí založení vojenského újezdu Hradiště.

Újezd byl zřízen v roce 1953 jako náhrada za Vojenský újezd Prameny. Újezd Hradiště se nachází v Doupovských horách na hranicích okresů Louny, Chomutov a Karlovy Vary, ve vulkanickém pohoří, které je pozůstatkem jediné obrovské třetihorní sopky. Jeho rozloha je 33 tisíc hektarů, žije tam 613 obyvatel. Nadmořská výška újezdu se pohybuje od 500 až 930 m nad mořem.

Vojenský prostor využívá k výcviku hlavně Armáda ČR, ale také složky integrovaného záchranného systému, speciální jednotky Policie ČR a i jednotky zahraničních armád. Z hlediska stavu přírody a krajiny patří újezd Hradiště k nejzachovalejším územím v České republice. Důkazem toho je výskyt silně ohrožených druhů živočichů.

(pk, ss)