Občané Koštic a připojených vesnic Vojnice, Vojničky a Želevice budou o nadcházejícím víkendu, kdy se konají komunální volby, vybírat nové zastupitele ze čtyř kandidátek, a to KSČM, ODS a dvě nezávislá sdružení Prosperita 2010 a Sdružení nezávislých kandidátů 2010. Poslední jmenované vede současný starosta Jaroslav Vlasák.

O místo v sedmičlenném zastupitelstvu má zájem 30 lidí. Před čtyřmi lety získal nejvíce hlasů vůbec právě J. Vlasák, volilo ho 138 lidí. Avšak volby se musely opakovat, ještě před zasedáním ustavujícího zastupitelstva složili funkci hned tři noví zastupitelé. Starostou se přesto stal Jaroslav Vlasák.

„Navázali jsme na práci předchozího zastupitelstva. Podařilo se zrealizovat desítky projektů. Můžeme se také pochlubit druhým místem v soutěži vesnice roku. Získali jsme modrou stuhu za společenský život v obci a diplom za vedení kroniky obce,“ pochlubil se starosta a dodal: „Nastartovali jsme kulturní život nejenom v Košticích, ale i v okolních vesnicích.“

Kromě ocenění získala obec také finanční prostředky, které může použit podle svého uvážení.

Obec má vodovod a plynofikaci, avšak chybí kanalizace a ČOV. „Máme téměř hotovou projektovou dokumentaci, celá akce bude stát zhruba 50 milionů korun, bez dotace se neobejdeme. Bude potřeba také přesvědčit naše občany, aby se na kanalizace připojili. Bohužel někteří stále vypouštějí splašky do řeky,“ nastínil další plány starosta.

Nejdůležitější je získat dotaci na kanalizaci, říká starosta


Co považujete za největší úspěch svého působení na radnici?
Podařilo se dokončit opravy komunikací v obci, vybudovat shromaždiště velkoobjemového odpadu. Daří se nám získávat dotace. Celkem jsme získali tři miliony z různých dotačních titulů, na desítky menších oprav a projektů. Máme zhruba 95procentní úspěšnost. Bez dotací bychom toho zrealizovali o polovinu méně.

Co naopak za neúspěch?
Chtěli jsme v obci vybudovat penzion pro seniory, ale nebyl o to zájem, proto jsme od plánu upustili. Myslím, že se jinak všechno, co jsme si předsevzali, podařilo; a to i díky střízlivým slibům před čtyřmi lety.

Co čeká vaše městečko a nového nebo staronového starostu v příštím volebním období?
Ve finální fázi je příprava projektové dokumentace na vybudování kanalizace. Jedním z hlavních úkolů příštího starosty bude sehnat finanční prostředky.