Město Vroutek na ni od Státního fondu dopravní infrastruktury získalo příslib dotace ve výši 11,6 milionu korun, pokrýt by měla 85 procent nákladů.

„S vlastní stavbou cyklostezky počítáme v příštím roce,“ sdělil vroutecký starosta Jaromír Kubelka. Nová komunikace povede od hřbitova ve Vroutku po pravé straně silnice ve směru na Podbořany, u tamní průmyslové zóny se napojí na cyklostezku vedoucí do města.