Tříhektarová vodní nádrž má vyrůst asi jeden kilometr západně od Vroutku na Podbořansku.

Má sloužit k zadržení vody v krajině, krajinotvorným účelům a voda z ní může být použita pro nadlepšování průtoku na bezejmenném potoce, přítoku Podhory, na kterém má vyrůst.

Čelní hráz nádrže bude mít délku 145 metrů a shodně má být tři metry vysoká a široká v koruně. Počítá se též se 45 metrů dlouhou boční hrází. Nádrž má mít objem 56 tisíc metrů krychlových vody. Postavit ji chce podnikatel Václav Molcar z Vroutku, podbořanský městský úřad v minulých dnech k ní vydal územní rozhodnutí.

Rybník se má nacházet v komplexech mokřadů u Vroutku, vhodné umístění nádrže z hlediska jejich ochrany řešila odborná studie.